© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Parochie Paal zet nieuwe jaar in met viering en receptie

Met een viering en receptie zette de parochie Paal het nieuwe jaar in.

André Caubergs

Na een drukke jaarwisseling deed het de mensen goed om rustig in een viering het nieuwe jaar te beginnen. Pastoor Geert bijgestaan door pastoor Rik gingen voor in de viering die in het teken stond van de H. Maria, de moeder Gods, maar ook voor de werelddag van de vrede.

De viering kon niet mooier eindigen dan toen het St. Ceciliakoor Paal het weesgegroet zong en pastoor Geert afsloot met de woorden “Blijf nog in vrede”. De parochie bood nog een glaasje en hapje aan om ‘samen’ het nieuwe jaar verder in te zetten. Een gezellige babbel in de zijbeuk, even verbroederen en je hoorde regelmatig: wel dit doen de mensen veel te weinig, nog eens plezant samenkomen. Laat ons in 2016 hier wat tijd voor vrijmaken. Aan allen de beste wensen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio