© ISOPIX

Marc Goblet roept op tot eenheid syndicaal front

Marc Goblet, de nummer twee van het ABVV en de eerste Franstalige bij de socialistische vakbond, toont zich zaterdag in de krant Le Soir ongerust over het afbrokkelen van het gemeenschappelijk vakbondsfront bij het spoor, in verband met de spoorstaking van volgende week. “Ik roep iedereen op om zijn rug te rechten. We moeten de syndicale eenheid bewaren, dat is onze kracht”, zegt hij.

Zoals bekend hebben de Vlaamse vleugel van zowel de christelijke als socialistische spoorbond te kennen gegeven dat ze voorlopig hun stakingsplannen opbergen. Het opschorten van de staking in januari opent de weg naar een sociaal bemiddelaar, maar de Franstalige vleugels willen wel nog staken bij het spoor.

“De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire verdeeldheid- levert niets goeds voor de arbeiders, voor niemand. Mijn vrees is dat dit fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt”, betreurt Goblet.

De secretaris-generaal van het ABVV is bezorgd over de positie die de vakbonden gaan innemen in de toekomstige dossiers die met de regering moeten worden onderhandeld, zoals de pensioenen.

Aangeboden door onze partners