Riemst gaat graven van lokaal historisch belang beschermen

Print
Riemst - De gemeente Riemst gaat een inventaris maken van graven van lokaal historisch belang. Het kan gaan om personen, grafmonumenten of herinneringen aan historische gebeurtenissen. De verschillende heemkringen van Riemst zorgen voor het veldwerk, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Oost-Haspengouw & Voeren, kortweg IOED Oost, coördineert het project.

Het college van burgemeester en schepenen is wettelijk verplicht om een lijst te maken van graven van lokaal historisch belang. Deze lijst mag enkel grafmonumenten bevatten, waarvan de concessie is opgeheven.

“De lokale overheid moet, voor de op de lijst voorkomende grafmonumenten de bewaring van 50 jaar regelen en het onderhoud gedurende 50 jaar voorzien", zegt burgemeester Mark Vos. "De periode van 50 jaar is nadien ook nog verlengbaar. Graftekens die in slechte toestand zijn, moeten dus hersteld of minstens geconsolideerd worden, en het prijskaartje daarvoor komt ten laste van de gemeente.”

Het kan gaan om personen, grafmonumenten en herinneringen aan historische gebeurtenissen. Zelfs voorwerpen op het grafmonument kunnen een lokale historische verbondenheid aantonen.

Mathieu Eycken, schepen van Monumenten en Landschappen: “Een belangrijke burgemeester, pastoors, kunstenaars, sporthelden of een volksfiguur. Het zijn allemaal personen die in aanmerking komen. Sommige graven zijn ook echte kunstwerkjes en de moeite om te bewaren. Maar ook eenvoudige graven kunnen een waarde hebben, als voorbeeld voor een bepaalde periode of van een bepaalde steenkapper. Mooi of oud zijn, is dus niet de enige waardebepaler.”

IOED Oost, het vroegere ZOLAD+, coördineert het project. De verschillende heemkringen van Riemst werken mee en zorgen voor het veldwerk. Mathieu Eycken, schepen van Monumenten en Landschappen: “Zonder de vrijwillige inzet van onze heemkringen, zouden we dit project niet kunnen realiseren. We zijn dan ook erg dankbaar dat wij op hen mogen rekenen voor dit omvangrijke project. Zij zullen alle graven fotograferen, inventariseren en invoeren in een digitale databank.”

Mark Vos, burgemeester: “Bijzonder aan het project is dat de verschillende regionale instanties die werken rond erfgoed samenwerken om dit project te ondersteunen. Naast de IOED Oost, is dat Erfgoed Haspengouw en het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed. Het project in Riemst is een proefproject, als het hier slaagt, willen de verschillende erfgoedorganisaties het project rond funerair erfgoed ook uitbreiden naar andere gemeenten binnen hun werkgebied.”

Op dit moment is het veldwerk gestart in 5 dorpen. Nadat het veldwerk is afgerond, zal uit de geïnventariseerde graven een selectie gemaakt worden van graven van historisch lokaal belang.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio