Raad van State plaatst vraagtekens bij akkoord levensduurverlenging Doel 1 en 2

Print
Raad van State plaatst vraagtekens bij akkoord levensduurverlenging Doel 1 en 2

Foto: REUTERS

De Raad van State heeft bedenkingen bij het akkoord dat de federale regering met Electrabel heeft gesloten over de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2. De garanties die in de tekst werden opgenomen, zouden wel eens als een vorm van illegale staatssteun gezien kunnen worden, zo schrijft Le Soir dinsdag.

“Bepaalde economische risico’s van de operator zullen gedragen worden door de overheid, op zo’n manier dat die bepaling ingaat tegen de Europese voorschriften op het vlak van staatssteun”, aldus de Raad van State.

De overeenkomst tussen België en Electrabel legt namelijk voor een termijn van tien jaar het fiscale kader voor de energieonderneming vast. Op die manier wordt iedere nieuwe vorm van taxatie in die periode verhinderd. Als de afspraken niet worden nageleefd, is er een schadevergoeding voorzien.

“Als de auteurs van het ontwerp een dergelijke staatsgarantie bieden, moeten ze de overeenkomst eerst voorleggen aan de Europese Commissie”, meldt de Raad van State daarover.