“Aartsbisschop De Kesel mag geen uitspraken doen over rechten van de patiënt”

Print
“Aartsbisschop De Kesel mag geen uitspraken doen over rechten van de patiënt”

Jozef De Kesel. Foto: BELGA

“Dat aartsbisschop Jozef De Kesel het standpunt van de katholieke kerk herhaalt, daar heb ik geen probleem mee”, zegt professor-emeritus Jean-Jacques Amy, gynaecoloog op rust van UZ Brussel. “Maar ik vind niet dat hij zich mag uitlaten over de rechten op specifieke behandelingen die een patiënt heeft in een publieke instelling die door de overheid wordt gesubsidieerd.”

Professor J.J. Amy noemt zichzelf “één van de oud-strijders, die 17 jaar hard hebben moeten vechten om het recht op abortus in onze wetboeken te laten inschrijven.”

“Ik heb niet alleen een andere visie, maar ook een andere attitude dan de aartsbisschop”, stelt Amy vast. “Als de aartsbisschop in het kranteninterview van afgelopen weekend zegt dat hij de maatschappelijke omwentelingen van mei 1968 vanop de stoep heeft meegemaakt, dan geldt voor mij dat gebeurtenissen van 1968 mij tot actie hebben gebracht. Ik ben tot vier keer toe veroordeeld voor het uitvoeren van abortussen”, aldus Amy, “en daar waar De Kesel zegt ‘Je bent niet vrij om te kiezen als er maar één keuze is’, kan ik getuigen dat de jonge vrouwen die toen voor abortus kozen, geen andere keuze hadden, of ze kwamen bij een zogeheten ‘engelenmaakster’ terecht, met alle risico’s van dien.”

“Bovendien legt de uitspraak over keuzevrijheid een paradox bloot binnen het katholieke geloof”, stelt professor Amy nog vast, “want voor iemand die een catechismus van leerstellingen volgt, is er nu eenmaal geen keuzevrijheid.”

In hetzelfde verband wijst professor Amy op de uitlating van de bisschop dat hij “nooit getwijfeld heeft” aan zijn standpunten. “Voor mij is de twijfel het begin van alle wijsheid”, aldus Amy, en “ik distantieer mezelf van elke denkpatroon dat de twijfel uitbant. Ik kan begrijpen dat een hoge dignitaris van de Kerk de standpunten van zijn Kerk uitdraagt, maar die hebben dan ook alleen autoriteit voor zijn volgelingen. Ze gelden niet voor de mensen die er een andere opinie op na houden. En zo zijn er steeds meer, denk ik, afgaande op de tendens tot ontkerkelijking in onze samenleving.”