Politie krijgt speciaal bewakings- en beschermingskorps van 1.660 man

Print
Politie krijgt speciaal bewakings- en beschermingskorps van 1.660 man

Er komt binnen de politie een speciaal korps van 1.660 manschappen dat zal instaan voor bewakings- en beschermingsopdrachten. Een groot deel van het korps komt vanuit Defensie. Dat is één van de opvallende punten in het kerntakenplan voor de politie dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dinsdag heeft bekendgemaakt. Verder zal een aantal politietaken duurder gemaakt worden, andere taken worden dan weer uitbesteed of gewoon stopgezet.

Het kerntakendebat bij de politie heeft zo mogelijk nog een langere voorgeschiedenis dat het toekomstplan bij Defensie. Maar nu is ook daar de kogel door de kerk. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zullen er door het plan 2.500 extra mensen op het terrein kunnen ingezet worden. Politiemensen zullen minder administratieve en onnodige taken moeten doen en meer ingezet worden op het terrein. Van die 2.500 extra mensen gaat het om 450 mensen bij de lokale politie, 400 mensen bij de federale politie en 1.660 mensen voor een nieuw korps.

Dat nieuwe korps zal instaan voor de bescherming en bewaking van gebouwen, voor protocollaire escortes en voor de bewaking van gerechtshoven. Het korps zal vooral bestaan uit personeel dat overkomt van Defensie (1.220) en vanuit Justitie (400).

Aantal opdrachten worden betalend gemaakt

Om het plan te realiseren, worden de taken en opdrachten grondig herschud. Zo zal een aantal opdrachten die de politie nu uitvoert, betalend worden gemaakt. Het gaat onder meer om het begeleiden van waardevervoer. Daar betalen privémaatschappijen nu een klein bedrag voor. Dat zal in de toekomst volledig betalend worden. Verder zal bijvoorbeeld Electrabel moeten betalen voor de bewaking van de kerncentrales.

Voor sommige opdrachten zal meer samengewerkt worden met privé-partners, andere opdrachten zullen uitbesteed worden. Dat gaat dan van de interne postbedeling tot het verwerken van PV’s en het beheer van flitspalen, al zal dat steeds onder toezicht van de politie blijven. Enkele taken worden simpelweg stopgezet. Het gaat onder meer om opvorderingen bij stakingen, de verkeerseducatie door de federale politie en de interne medische dienst.

Bedoeling is het plan uit te rollen in de periode 2016-2018. Er komt verder overleg met de betrokken partners en er zal een werkgroep opgericht worden voor de uitrol van het takenplan.

Lees meer over de aanslagen in Parijs