Defensie tegen 2030 afgeslankt naar 25.000 manschappen

Print

Het Belgisch leger zal tegen 2030 afgeslankt worden van 32.000 naar 25.000 manschappen. Er wordt tegelijk wel voor 9,2 miljard euro in Defensie geïnvesteerd. Dat staat in het Strategische Plan voor Defensie van minister Steven Vandeput dat dinsdag is goedgekeurd. Een keuze voor de opvolger van de F-16 staat nog niet in het plan, wél dat er zal geïnvesteerd worden in 34 straaljagers.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het kader voor de toekomstplannen voor Defensie is klaar. Volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zal het Belgische leger actief blijven in de drie componenten (Land, Zee en Lucht) maar zal het tegen 2030 afgebouwd worden naar 25.000 voltijdse manschappen. Nu is dat nog 32.000, in 2007 telde Defensie nog 42.000 manschappen. De gemiddelde leeftijd moet bovendien 34 jaar worden, waar dat nu nog 40 is.

Volgens Vandeput is ook afgelijnd waar het Belgische leger in de toekomst het verschil wil maken. ‘Er is daarbij een verschuiving naar ondersteunende missies en conflictpreventie’, klonk het.

9,2 miljard

Er zal wel nog steeds geïnvesteerd worden in Defensie, in totaal 9,2 miljard euro om precies te zijn. Dat geld moet onder meer dienen voor de vervanging van de F-16’s. Een opvolger is er nog niet gekozen. Wél is vastgelegd dat ons land zal evolueren naar 34 jachtvliegtuigen. Verder zal geïnvesteerd worden in 2 fregatten en 6 mijnenjagers. Er komen ook 6 drones, waarvan 2 in 2021 en 4 later.

Van de investeringen zal ongeveer een derde gaan naar de Landcomponent, met name voor veiligheidsuitrusting, voertuigen en communicatiemiddelen.

Het plan zal nu verder verfijnd worden, aldus minister Vandeput. “In de komende maanden zal ik, samen met de defensiestaf, een stuurplan uitwerken waarin we maatregelen zullen uitwerken die we deze legislatuur nog zullen uitvoeren. We zullen verschillende aanbestedingsprocedures opstarten om de beslissingen van de regering te concretiseren in contracten. Ondertussen blijven we inzetten op de verdere stroomlijning van structuren en processen, zullen we jonge mensen blijven werven en blijven we solidair met onze partners in operaties.”

“De wereld is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd”, klinkt het in het persbericht. “Europa blijft een relatief veilige haven, maar wordt in toenemende mate omringd door een instabiele periferie in het Oosten én het Zuiden.”

“Veiligheid is een kostbaar goed, maar is ook niet gratis”, aldus minister Vandeput. “En met de beslissingen die we vandaag hebben genomen kunnen we een nieuw en hoopvol perspectief geven aan onze krijgsmacht en alle medewerkers die iedere dag het beste van zichzelf geven.”