Wat staat er in het langverwachte kerstakkoord van de regering-Michel?

Print
Wat staat er in het langverwachte kerstakkoord van de regering-Michel?

Archiefbeeld. Foto: BELGA

De federale topministers, aangevuld met enkele vakministers, zijn het eens geraakt over het groot kerstakkoord dat een aantal aanslepende "probleemdossiers" bevat. De ministers zaten sinds 9 uur samen in de Lambermont. Premier Michel sprak bij het begin van de persconferentie over "structurele en substantiële akkoorden".

In de ambtswoning van de premier heeft het kernkabinet, aangevuld met enkele vakministers, een akkoord bereikt over verschillende dossiers die al lang op de tafel liggen. Naast de NMBS gaat het over de toekomst van het leger, het kerntakendebat bij de politie, de witte kassa, de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt en nachtarbeid in e-commerce.

Wat staat er in het kerstakkoord?

1. Akkoord over witte kassa

Er werd een akkoord bereikt over de witte kassa. Zaken met een omzet onder de 25.000 euro uit voeding moeten geen witte kassa hebben. Uitbaters die reeds investeerden in een witte kassa maar die nu niet meer nodig hebben, zullen een compensatie krijgen.

2. Akkoord toekomst Defensie

Een ander luik van het kerstakkoord gaat over de toekomst van het leger. Er zullen 34 gevechtsvliegtuigen aangekocht worden door het leger. Het type werd nog niet bekendgemaakt. De eerste vliegtuigen zullen tussen 2023 en 2028 geleverd worden. Daarnaast investeert het leger in 2 fregatten en 6 mijnenjagers

Het aantal militairen daalt van 32.000 naar 25.000 manschappen. De investeringen van defensie mogen 9.2 miljard kosten. 

3. Akkoord kerntaken Politie

De federale ministers bereikten ook een akkoord over de kerntaken van de politie. De politie krijgt een nieuw korps dat zal instaan voor bewaking en bescherming. Het nieuwe korps - dat 1.660 manschappen zal tellen - valt onder de federale politie. De politie krijgt de komende jaren meer dan 2.500 extra mensen op het terrein. Er komen onder meer 450 lokale politieagenten extra en 400 federale agenten voor de harde aanpak in prioritaire domeinen.  

4. Standpunt NMBS

Deze ochtend raakte al bekend dat de regering haar standpunt over de geplande staking bij de NMBS niet zal wijzigen.
Premier Michel zei na het kernkabinet: 'De regering houdt vast aan de opschorting van de stakingaanzegging. De regering wil meewerken aan een oplossing door het aanstellen van sociale bemiddelaars op voorwaarde dat de stakingsaanzegging wordt ingetrokken.'

5. Akkoord over re-integratie langdurig zieken

De regering heeft het advies van de Groep van Tien over het re-integratieproject voor langdurig zieken aanvaard. 'We benadrukken de zaak positief en willen via individuele begeleiding langdurig zieken die werk nog kunnen aanpakken, helpen om aan aangepast werk te geraken. Het gaat om arbeidsongeschiktheid en niet om arbeidsongelijkheid', klinkt het bij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

 

6. Akkoord nachtarbeid in e-commerce

Het sociaal akkoord over de nachtarbeid in de e-commerce, dat gisteren al werd aangekondigd, wordt door de regering ook goedgekeurd.

Groot kerstakkoord

Vanochtend temperden de verschillende federale ministers nochtans de hoop dat er vandaag een akkoord bereikt zou worden. ‘De enige zekerheid voor het einde van het jaar is dat Kerstmis zal plaatsvinden’, stelde De Croo. ‘Er zijn nog heel wat feestdagen’, vulde Jambon aan. ‘Als het geen kerstakkoord wordt, dan is een nieuwjaarsakkoord ook mogelijk.’

Ook Peeters liet deze ochtend horen bereid te zijn de komende dagen nog voort te onderhandelen. ‘Een goed akkoord is beter dan de timing van het akkoord’, besloot Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).

In elk geval vindt woensdag een bijeenkomst plaats van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen en een ministerraad.