Inperking van ereloonsupplementen in eenpersoonskamers

Print
Inperking van ereloonsupplementen in eenpersoonskamers

Foto: evb

Artsen zullen voor sommige prestaties geen erelonen meer mogen aanrekenen in eenpersoonskamers. Dat is één van de afspraken in het tweejarige akkoord tussen de ziekenfondsen en artsen, het zogenaamde Medicomut-akkoord. Dat akkoord voorziet ook in 2,4 miljoen euro voor een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor chronisch zieken. Dat staat te lezen in een gezamenlijk persbericht van de ziekenfondsen.

Het was geen geheim. De budgettaire context voor het overleg tussen ziekenfondsen en artsen was beperkt tot 25 miljoen euro. Bovendien was eerder al duidelijk dat de artsen in 2016 een inspanning moesten leveren door de niet-indexering van hun erelonen. “Wij zijn dan ook bijzonder tevreden dat er een akkoord uit de bus gekomen is, waarin we de krijtlijnen schetsen voor onze gezondheidszorg van morgen”, luidt het bij de ziekenfondsen.

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen legt de tarieven vast die patiënten de komende twee jaar zullen moeten betalen wanneer ze langsgaan bij een arts.

Volgens de ziekenfondsen zitten er verschillende “patiëntvriendelijke” maatregelen in het bereikte akkoord. Zo komt er een verdere inperking van de erelonen op basis van de kamerkeuze. Eerder werden al de supplementen in twee- en meerpersoonskamers afgeschaft. Vanaf 2016 zullen artsen ook geen erelonen meer mogen aanrekenen in eenpersoonskamers voor specifieke prestaties.

Alle maatregelen op een rijtje

Verbod op ereloonsupplementen voor enkele specifieke prestaties. Zo zullen artsen vanaf volgend jaar geen ereloonsupplementen meer mogen vragen in eenpersoonskamers voor prestaties klinische biologie, pathologische anatomie en genetica.

De artsen engageren zich ook om in de loop van volgend jaar aan hun patiënten een kostenraming te geven voor een behandeling in een eenpersoonskamer of voor prijzige behandelingen buiten het ziekenhuis. De raming geldt ten aanzien van de patiënt als een verbintenis.

Er wordt een budget van 2,4 miljoen euro vrijgemaakt voor een betere financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor chronisch zieken. Het is belangrijk dat voor deze groep alle drempels worden afgebouwd voor toegang tot de eerstelijnszorg.

Andere maatregelen die de patiënt ten goede komen, zijn de verdere uitbreiding van het globaal medisch dossier en extra middelen voor het elektronisch medisch dossier. Zorgactoren zullen voor de behandeling en begeleiding van chronisch zieken beter samenwerken en zorgtrajecten uittekenen. Huisartsenwachtposten en spoeddiensten zullen beter op elkaar inspelen.

De ziekenfondsen spreken van een “gematigd akkoord in een budgettair zeer moeilijke context”.