Sp.a over openbaar vervoer: “Platteland niet in de steek laten”

Print
Sp.a over openbaar vervoer: “Platteland niet in de steek laten”

Foto: BELGAIMAGE

Sp.a ziet een reeks positieve punten in de nieuwe visie van de Vlaamse regering op openbaar vervoer, die het principe van basismobiliteit inruilt voor basisbereikbaarheid. De oppositiepartij vreest echter voor het aanbod op het platteland en pleit daarom voor het behoud van één abonnement waarmee mensen zich in heel Vlaanderen kunnen verplaatsen.

“Bussen in dunbevolkt gebied langs lange, kronkelende routes met talrijke haltes laten rijden, is inderdaad weinig zinvol”, erkent Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. “Maar dat betekent nog niet dat je de mensen op het platteland in de steek moet laten.”

De sp.a’er is blij dat het bestaande ‘spaghettinetwerk’ van De Lijn vervangen wordt door een gelaagd vervoersnetwerk met een kernnet in en tussen de steden, een tussennet daarbuiten en een flexnet in landelijk gebied. In dat flexnet zal enkel gereden worden in functie van de vraag, waarbij bussen eventueel vervangen kunnen worden door privéspelers zoals taxidiensten.

Dat laatste mag echter niet betekenen dat het openbaar vervoer onbetaalbaar wordt of dat er blinde vlekken ontstaan in landelijk gebied. “Vergeet niet dat één op zes gezinnen in Vlaanderen geen eigen wagen heeft. En twee op drie Vlamingen wonen in landelijk gebied”, aldus Vandenbroucke. “Ook zij hebben recht op een toegankelijk aanbod. De Vlaamse regering mag die taak niet zomaar overlaten aan anderen.”

Voorts noemt sp.a het goed dat betere overstapmogelijkheden tussen trein, tram, bus en andere vervoersmodi hoog op het lijstje staan. Al beklemtonen de socialisten dat dit - net als de uitrol van het vernieuwde netwerk - meer investeringen vereist. Nieuwe tramprojecten en -verlengingen mogen geen jaren meer op zich laten wachten en er moet ook vermeden worden dat de bussen en trams van het kernnet zich vastrijden in de file.

Vandenbroucke juicht tot slot toe dat de Vlaamse regering niet voor een volledige liberalisering koos van het openbaar vervoer. “Een terechte blijk van vertrouwen in De Lijn als vervoersmaatschappij”, besluit de socialist. Al waarschuwt hij wel nog dat de sterke focus op de kostendekkingsgraad geen hellend vlak mag worden naar een stelselmatige afbouw van de dienstverlening. “De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.”