“Betere terreurbestrijding met Dynamische ‘Syriëlijst’”

Print
“Betere terreurbestrijding met Dynamische ‘Syriëlijst’”

André Vandoren (Ocad). Foto: Sébastien Van Malleghem

‘Vanaf 1 januari komt er een dynamische Syriëlijst’, zegt André Vandoren, hoofd van het Ocad, het orgaan dat de terreurdreiging inschat. “Het wordt een centrale, gedigitaliseerde databank waar meer mensen toegang tot zullen hebben dan de klassieke veiligheidsdiensten”, klinkt het in De Standaard.

Drie van de terroristen die de aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs hebben gepleegd stonden op een lijst met geradicaliseerde personen aangelegd door de Belgische veiligheidsdiensten. “In de tweede helft van 2012 zijn we begonnen met de samenstelling van een Syriëlijst, waarop informatie werd verzameld over vertrekkers, mogelijke vertrekkers, ronselaars, enzovoort”, zegt Vandoren.

Maar de originele lijst heeft volgens Vandoren niet gefaald omdat drie mannen daarop aanslagen hebben gepleegd. “Het overgrote deel van de mensen op de lijst zijn geradicaliseerde personen. Maar iedereen heeft het recht om radicale ideeën te hebben. Dat is vandaag geen strafbaar feit. Pas als je strafrechtelijk kunt aantonen dat iemand geweld en haat predikt of naar het Midden-Oosten is getrokken om er te strijden, kun je als veiligheidsdienst ingrijpen. Als je ziet hoe goed terroristen zijn opgeleid en welke technieken ze tegenwoordig gebruiken om hun sporen te maskeren, dan zal je nooit kunnen uitsluiten dat iemand op zo’n lijst een aanslag pleegt.”

Toch zal er iets veranderen. Vandoren: “Alle veiligheidsdiensten trekken lessen als er iets gebeurt. We zullen dat nu ook doen. Er komt vanaf 1 januari een dynamische Syriëlijst. Elke persoon krijgt een aparte fiche met een inschatting van het individuele risico. Dat komt allemaal in een centrale gedigitaliseerde databank. Er zullen meer mensen toegang hebben tot die informatie dan de klassieke veiligheidsdiensten: ook de lokale besturen, de gemeenschappen en gewesten. Afhankelijk van de toegang die ze nodig hebben, natuurlijk.”