Treinen 2.0

Print
Treinen 2.0

NMBS-topman Jo Cornu bestelt nieuwe treinen voor een bedrag van maar liefst 3,3 miljard euro. Dat is veel overheidsgeld dat wordt uitgegeven in tijden van besparingen.

Maar het is goed nieuws, en echt niet alleen voor de Brugse treinbouwer Bombardier-Alstom die de opdracht heeft binnengehaald waardoor ruim 300 mensen de volgende vier jaar werkzekerheid hebben. Ook voor de reiziger is het goed. Want de laatste jaren raakte die er toch stilaan van overtuigd dat een goed en performant treinnetwerk in Vlaanderen een complete utopie is. Wanneer de spoorwegmaatschappij in het nieuws komt, is het vrijwel uitsluitend met stakingsberichten, treinen die te laat zijn en een uiterst slechte service.

En nu dus dit. Investeringen in het openbaar vervoer. Waarom is dat goed nieuws voor de reiziger en zou er dan toch een reden zijn om erin te blijven geloven?

Absoluut. Want ondanks de bijna spreekwoordelijke vertragingen, zitten er in de praktijk toch elk jaar één procent meer reizigers op de trein. De auto mag dan wel nog altijd op eenzame hoogte op de lijst van meest gebruikte vervoersmiddelen staan, toch neemt het aantal reizigers op het openbaar vervoer toe. Die trend zie je niet alleen in ons land, maar in heel Europa en er zijn verschillende redenen voor te bedenken.

Eerst en vooral is er het fileprobleem. Dagelijks pendelen een kleine 2,5 miljoen mensen naar hun werk. Die maken een simpele rekensom wanneer ze hun vervoersmiddel kiezen. Wanneer de tijd die je in de auto spendeert substantieel groter wordt dan de tijd die je kwijt bent met het openbaar vervoer is de keuze snel gemaakt. Ten tweede is er het ecologische aspect. Vandaag zoeken mensen naar groenere oplossingen. De overheid is misschien nog niet helemaal mee, de burger is dat wel. Die is namelijk heel pragmatisch en slaagt er meestal makkelijker in om op lange termijn te denken dan een doorsnee politicus. Veel auto’s betekent veel fijn stof en een opwarming van de aarde. De noodzaak aan een andere vervoers-ethiek is voor de meesten vanzelfsprekend geworden. Een mobiliteitsbeleid dat uitsluitend op de weg gericht is, beantwoordt vandaag gewoonweg niet (meer) aan de wensen van de gebruiker.

Wat we nodig hebben, is dus een meer ambitieuze en visionaire visie op ons openbaar vervoer. Eentje die klantgerichter is en die rekening houdt met de reiziger. De afgelopen jaren heeft de NMBS wat dat betreft niet goed gescoord en dat heeft gebruikers weggejaagd. Het voordeel van die visie is dat wanneer de spoorwegmaatschappij er weer in slaagt om een meer comfortabele en betrouwbare service te bieden, de reizigers weer zullen terugkeren. In die optiek is deze investering van 3,3 miljard euro goed geïnvesteerd geld.