Koningspaar present op aanstelling aartsbisschop: “Wees niet onverschillig voor elkaar”

Print
Mechelen -

In zijn eerste homilie als aartsbisschop van Mechelen-Brussel riep Jozef De Kesel zaterdagnamiddag de christenen in het Nederlands en het Frans op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Deel met anderen, van welke religie of overtuiging ze ook zijn”, klonk het in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal.

Voor De Kesel de volle kerk mocht toespreken, overhandigde vorige aartsbisschop Léonard de spreekwoordelijke fakkel aan zijn opvolger. Hij kreeg zijn mijter opgezet en werd getrakteerd op een minutenlang applaus. “Deel wat je hebt”, stak De Kesel van wal. “Je moet niet alles weggeven, maar geef wat je kan. Johannes vraagt een sterk engagement, maar niets dat extravagant is. Wie gedoopt is, distantieert zich niet van de anderen: wij delen een verantwoordelijkheid en solidariteit met alle mensen, van welke religie of overtuiging ook.”

“Wees niet onverschillig voor elkaar”

De Kesel gaf aan waarom mensen zich moeten laten dopen. “Waarom ben ik een christen? Omdat de vreugde van mij een christen maakt. Niet omdat het moet of omdat ik me verplicht voel, maar volledig uit vrije wil en uit liefde. God kent ons en houdt van ons, en dat is het hart van het christendom.”

De Kesel hoopte dat christenen niet onverschillig blijven voor anderen. “Neen, God is geen onverschillige God. Wij mensen zijn Hem alles waard. Juist daarom vraagt Hij ons dat ene: dat ook wij niet onverschillig zouden zijn voor elkaar. Vooral niet voor hen die aan de kant staan en niet meetellen, armen en kwetsbaren, en de zovelen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat we eerbied hebben voor alle leven, hoe klein en kwetsbaar ook. Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens. Eerbied en zorg voor de planeet die we bewonen. We zijn ook verantwoordelijk voor de komende generaties. Het kan er hard aan toegaan in onze wereld. Juist dat vraagt ons het Evangelie: dat we zelf niet hard en onverschillig zouden worden, ongevoelig en genadeloos. Want dat is het wel wat ons vandaag het meest bedreigt: de globalisering van de onverschilligheid.”

Koning Filip en Koningin Mathilde

De nieuwe aartsbisschop formuleerde ook meteen wat volgens hem de taak van de kerk wordt in de huidige maatschappij: “Herinneren aan respect en liefde, en oproepen tot barmhartigheid, dat is de missie van de kerk”, klinkt het. “In een pluralistische en moderne samenleving vindt de kerk haar plek door een boodschap van liefde te brengen. In deze geseculariseerde cultuur kan en moet de kerk haar stem laten horen, zeker nu een religieus fundamentalisme vandaag voor een ware bedreiging zorgt.”

Op de huldiging in de Sint-Romboutskathedraal daagden heel wat bekende Belgen op en tal van politici. Onder meer burgemeester Bart Somers (Open Vld), voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) en Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) waren van de partij. Tot slot woonden Koning Filip en Koningin Mathilde de plechtigheid bij, weliswaar zonder hun kroost. Ze kregen bij het betreden van de kathedraal een groot applaus.

Er was veel politie aanwezig in en rond de kathedraal en er werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle bezoekers werden duchtig gefouilleerd en moesten een metaaldetector doorlopen.