Slechts twee dossiers voor schade door everzwijnen

Print
Hasselt -

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zijn er dit jaar precies twee meldingen van schade door everzwijnen binnengekomen. Een cijfer dat volgens Koen Vanheukelom van de Limburgse Boerenbond helemaal niet representatief is voor het aantal boeren dat effectief nadeel leed door de wilde zwijnen. “Onze leden doen de moeite niet meer om schade bij de overheid te melden. De verklaring is simpel: er is nog nooit een vergoeding voor schade door everzwijnen uitgekeerd.”

Uit de schademeldingen die bij het ANB werden ingediend - slechts twee dit jaar - zou u kunnen afleiden dat de everzwijnen dit jaar bij de Limburgse landbouwers minder schade hebben aangericht. En gedeeltelijk klopt dat ook, zeggen zowel het ANB als de Boerenbond. “Door de zachte herfst en een overvloed aan eten in de bossen, hebben minder boeren last gehad”, opent Koen Vanheukelom, provinciaal secretaris van de Boerenbond in Limburg. “Maar die twee dossiers: dat is toch nog maar een fractie van de landbouwers die echt schade hebben geleden door evers. Sommige boeren hebben zelfs heel veel schade aan hun akkers.”

Te streng

Waarom bleef het dit jaar dan bij twee dossiers, terwijl in 2012 nog 22 schadeclaims ingediend werden? “Waarom zouden ze?”, zegt Vanheukelom. “In de laatste vijf jaren is er bij ons weten geen enkele schadevergoeding uitgekeerd. Onze leden die er aanspraak op maakten, werden in het verleden keer op keer van het kastje naar de muur gestuurd.”

Lees meer in Het Belang van Limburg.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio