Twee kandidaten voor Ford-site

Print
Twee kandidaten voor Ford-site

Burgemeesters Frieda Brepoels (Bilzen) en Wim Dries (Genk), minister-president Geert Bourgeois, Vlaams ministers Jo Vandeurzen en Ben Weyts en gouverneur Herman Reynders stellen de evaluatie van het SALK voor: 90 procent van de projecten op schema, minder werkloosheid en meer vacatures. Foto: Tom Palmaers

Genk -

De beslissing over wie de Ford-site mag ontwikkelen, is ten vroegste voor volgend jaar. Maar de Groep Machiels heeft de Vlaamse regering nu al laten weten dat ze daar interesse voor hebben. Mocht dat doorgaan, dan mikt de Groep Machiels als invulling van de site op e-commerce en maakindustrie. Ook LRM heeft op vraag van de Vlaamse regering een dossier ingediend en focust op een campus voorsmart manufacturing.

Vrijdag vergaderden eerst de Vlaamse regering en aansluitend de Taskforce Limburg in de gloednieuwe incubator op het Thor-park in Waterschei, met als voornaamste punt op de agenda: de evaluatie van het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. Dat kwam er op 16 juli 2013, een half jaar na de aankondiging van de sluiting van Ford In Genk.

De evaluatie is positief: 90 procent van de projecten zit op schema, de werkloosheid in Limburg neemt af en het aantal vacatures stijgt. En dus zag de Vlaamse regering geen enkele reden om zich niet verder te engageren. Ook de financiering, voor een groot deel met EFRO-middelen en cofinanciering vanuit de Vlaamse overheid, werd veiliggesteld. “Limburg is op de goede weg. Het komt er nu op aan de focus te houden”, aldus een opgetogen minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Limburg beslist mee

Een dossier waar met bijzondere aandacht naar werd uitgekeken, was dat van de ontwikkeling van de Ford-site. De Vlaamse regering wordt op 1 januari eigenaar van het vroegere terrein van Ford in Genk. Dan kan er worden begonnen met de afbraak van Hal C langs het Albertkanaal (in principe vanaf mei 2016) en de sanering van het terrein (vooral de zone tussen Hal B en Hal C). Tegen het einde van de werken schrijven we al 2017. Pas dan kan er ook echt begonnen worden met de ontwikkeling van de site.

Groep Machiels

Wie daarvoor de regie in handen krijgt, daarover heeft de Vlaamse regering vrijdag geen enkele beslissing genomen. Tenzij dat - we citeren - “de relevante Limburgse socio-economische en politieke actoren zullen betrokken worden bij het dossier”. Anders gezegd: Limburg krijgt mee een zeg. Dat is vooral nodig om te voorkomen dat het dossier ontaardt in een vastgoedproject zonder veel nieuwe tewerkstelling.

Tot nu hebben alvast twee groepen laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de Ford-site. De eerste is de Groep Machiels uit Hasselt, die hiervoor zou willen samenwerken met het Antwerpse Intervest, een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in kantoren en industrieel vastgoed. De twee bedrijven werkten eerder al samen bij de nieuwe ontwikkelingen op de Velda-site in Opglabbeek.Ook de Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft, overigens op vraag van de Vlaamse regering, een voorstel gedaan dat werd afgetoetst bij de stad Genk en bij de Dienst voor de Scheepvaart. LRM heeft immers ervaring met de ontwikkeling van campussen: ICT op de Corda-campus in Hasselt en energie in het Thorpark in Genk.

Lees alles over de Genk-site op zaterdag in uw krant.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio