DE KERN

Een pluim voor SALK

Print
Een pluim voor SALK

Foto: Mediahuis

De Vlaamse regering heeft gisteren goede punten gegeven voor de Limburgse SALK-projecten. “De resultaten zijn aanzienlijk en hierdoor blijft er geen economisch kerkhof achter na de sluiting van de Ford-fabrieken in Genk”, klinkt het unaniem. “We zijn op de goede weg”, bevestigt een trotse Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

En dat klopt, er is zeker vooruitgang geboekt. Van de 317 miljoen euro die na de sluiting van Ford werd vrijgemaakt, is al 178 miljoen toegekend aan concrete projecten. De laatste monitoring van de Taskforce Limburg toont aan dat maar liefst 88 procent daarvan goed verloopt. Mede daardoor daalt het werkloosheidscijfer in Limburg en wordt de kloof met Vlaanderen een stukje kleiner. De Vlaamse regering heeft gisteren dan ook opnieuw haar volle steun gegeven aan de voortzetting van het SALK en de governance ervan. Dat is goed nieuws, want stabiliteit is een basisvoorwaarde om de vlucht vooruit te kunnen nemen.

Dat LRM verstevigd wordt in haar regiefunctie om de Limburgse incubatoren te versterken en meer geld krijgt voor de succesvolle KlimOp-leningen, kunnen we dus alleen maar toejuichen. Hetzelfde geldt voor Locate in Limburg dat bevestigd wordt in haar rol om buitenlandse investeringen aan te trekken.

Maar het spel is nog niet gewonnen. Een heleboel pijnpunten die de expertencommissie onder leiding van prof. Herman Daems heeft opgelijst, blijven een doorn in het oog. Onderwijs is daar één van. Bijna 46% van onze werkzoekenden is laaggeschoold, de schooluitval blijft enorm en de doorstroming naar het hoger onderwijs ligt veel lager dan in de rest van Vlaanderen. Het is fantastisch dat de UHasselt groen licht krijgt voor de verdere uitbouw van de richting handelswetenschappen, maar dat is niet genoeg. Maatgericht zoeken naar werk is een tweede pijnpunt. Op dit moment heeft 42% van de ex-Ford-werknemers geen nieuwe job gevonden. Op dat vlak moet het echt beter. En tot slot is er de ontsluiting van de provincie. Hoewel er vele mooie intenties zijn binnen SALK, blijft de uitvoering van vele dossiers -zoals de Noord-Zuidverbinding of de spoorplannen bijvoorbeeld- toch kwakkelen.

Los daarvan blijft één ding bijzonder hoopgevend. Zowel de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Ben Weyts, als provinciegouverneur Herman Reynders, de Genkse burgemeester Wim Dries en Vlaams minister-president Geert Bourgeois hebben gisteren een grote eensgezindheid getoond om het SALK vooruit te stuwen. En voor het eerst in lange tijd krijgen we de neiging om het echt te geloven.