Raad van State vernietigt bestemmingsplan Neo

Print
Raad van State vernietigt bestemmingsplan Neo

De Raad van State heeft het besluit van de Brusselse regering vernietigd dat het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel wil aanpassen. Het rechtscollege vernietigt het plan op vraag van de particulieren en de handelaars in de buurt, en enkel voor zover het de ‘Neo’-plannen op de Heizelsite betreft.

Met de planwijziging wilde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op de Heizelvlakte onder de naam ‘Neo’ een aantal grote projecten mogelijk maken, die volgens haar nodig waren om de internationale uitstraling van Brussel te verzekeren. Het gaat om een internationaal congrescentrum met minstens 3.500 plaatsen, een evenementenhal met 15.000 plaatsen en een winkelcentrum van 72.000 m². Aan de andere kant van de Romeinsesteenweg, op Parking C, plant de stad Brussel bovendien een nieuwe voetbaltempel voor 61.500 toeschouwers.

Schepen van Toerisme en Financiën van de stad Brussel en voorzitter van Brussels Expo Philippe Close (PS) had vorige week nog de hoop uitgesproken dat de eerste steen van het winkelcentrum er begin 2018 zou komen. Maar die timing lijkt nu nog weinig realistisch.

De Raad stelt vast dat de mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, in het plan geen oplossing heeft gekregen. De Raad oordeelde ook dat niet voldaan is aan de vereisten van de milieueffectenrapportage (MER). Zo werd niet onderzocht of er redelijke alternatieven zijn voor de Heizelsite en werd niet nagegaan hoe de milieu-aspecten zouden zijn geëvolueerd indien de Heizelsite geen nieuwe bestemming had gekregen. Tenslotte blijkt er geen MER-onderzoek te zijn gebeurd naar de afschaffing van de vroegere verplichting om een globale vergunningsaanvraag voor de gehele Heizelsite in te dienen.