Artsen verdeeld over noodzaak alarmknop na moord op collega

Print
Artsen verdeeld over noodzaak alarmknop na moord op collega

Themabeeld Foto: IF

Na de moord op huisarts Patrik Roelandt dinsdag in Ingelmunster, pleit artsensyndicaat BVAS voor een alarmknop, hun collega’s van ASGB waarschuwen dan weer voor een angstpsychose.

ASGB-voorzitter Reinier Hueting wijst erop dat wachtdiensten ‘s avonds en in het weekend het meeste gevaar vormen. “Huisartsenwachtposten kunnen voor die huisbezoeken over een chauffeur beschikken, wat toch al veiliger is”, zegt Hueting.

Bij het BVAS klinkt het dan weer dat het net de doordeweekse huisbezoeken en de consultaties zijn die het meeste gevaar vormen. “Daarom moet er werk gemaakt worden van een alarmknop”, zegt BVAS-ondervoorzitter Marc Moens. “De technologische mogelijkheden zijn er, alleen botsen we al jaren op dezelfde muur, die van de financiering.”

“Klimaat van angst”

“Huisarts kan inderdaad een gevaarlijk beroep zijn”, erkent Hueting. “Er gaat een zeker risico mee gepaard, maar nu pleiten voor een alarmknop is wat overtrokken.” Hij ziet meer heil in de verdere uitbouw van de huisartsenwachtposten. Na protest van de artsensyndicaten werd de bevriezing van de financiering voor die uitbouw onlangs geannuleerd. “Natuurlijk zullen nooit alle risico’s verdwijnen, maar meer inzetten op de huisartsenwachtposten zal al veel schelen.”

Toch is Hueting niet per se een tegenstander van het gebruik van apps. “De technische mogelijkheden zijn er. Als het gaat om een niet te overtrokken toepassing, dan kan dat misschien goed zijn, al moeten we een klimaat van angst vermijden.”

“Discussie opflakkeren”

Bij BVAS zijn ze al jaren vragende partij voor zo’n alarmknop. “Er zijn lokaal al enkele realisaties, maar nog niets gecentraliseerd. We vragen daarom al jaren tevergeefs steun van het federale niveau. De BVAS-ondervoorzitter wijst erop dat zijn dinsdag vermoorde collega ook in zijn eigen huisartsenkring met de problematiek bezig was. “Na dit drama zal de discussie weer opflakkeren.”

Anders dan het ASGB meent de BVAS dat de meeste agressiegevallen zich overdag voordoen. “Dat een huisarts ‘s nachts of in het weekend begeleid wordt door een chauffeur, draagt inderdaad bij tot de veiligheid daar. Maar als een dokter voor een agressieve patiënt staat in het eigen kabinet of bij de patiënt thuis, is een alarmknop of een app die de politie op de hoogte brengt geen overbodige luxe.” Daarvoor zijn dus meer middelen nodig, en die zijn momenteel moeilijk te vinden, weet ook Moens.