Slecht idee

Print
Slecht idee

Foto: HBvL

De federale regering-Michel besliste eerder al dat de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer open kunnen blijven, tot 2025. Nu is er een akkoord met Engie en Electrabel om die twee centrales ook effectief langer open te houden. Engie, vroeger GdF-Suez, is het moederbedrijf van Electrabel.

Gelijktijdig werd ook een akkoord gesloten over de nucleaire rente die Electrabel de komende tien jaar moet betalen. De nucleaire rente moet men zien als een afroming door de Belgische overheid van de winst die Electrabel maakt met de uitbating van de zeven Belgische kerncentrales. Die nucleaire rente zal de komende jaren zowat de helft lager uitvallen dan tot nu gebruikelijk. Het geeft aan dat deze regering het geweer van schouder verandert. Electrabel was de gebeten hond van de vorige regeringen. De regering-Michel daarentegen rekent duidelijk op Electrabel voor de energiebevoorrading van ons land, nu nog met kerncentrales en in de toekomst met hernieuwbare energie.

Tijdens de voorstelling van het akkoord legden zowel eerste minister Charles Michel als minister van Energie Marie Christine Marghem de nadruk op het feit dat met het openhouden van Doel 1 en 2 en het opnieuw in gebruik nemen van Doel 3 en Tihange 2 de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is. Dit kunnen we niet goed volgen. Een paar weken geleden liet minister Marghem immers weten dat ook zonder Doel 3 en Tihange 2 de bevoorrading verzekerd was. Nu die opnieuw in gebruik genomen worden, kan men zich terecht de vraag stellen waarom Doel 1 en 2 nog tien jaar langer open moeten blijven.

We vragen ons ook af hoe dit te rijmen valt met de doelstelling om te komen tot meer hernieuwbare energie. Zoals geweten heeft België zich geëngageerd om tegen 2020 het aandeel hernieuwbare energie op te trekken met 13 procent. Maar wanneer straks alle zeven de Belgische kerncentrales opnieuw op volle toeren draaien, zullen windmolens moeten worden stilgelegd. Het is immers zo dat men kerncentrales, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gascentrales, niet met een eenvoudige druk op de knop kan aan- of uitzetten. Als men straks windmolens stil moet leggen, wie zal er dan willen investeren in nog meer windmolens?

En dan hebben we het bij dit alles nog niet eens gehad over het nucleaire afval dat al deze centrales produceren. De opslag daarvan kost verschrikkelijk veel geld en zadelt de toekomstige generaties op met een gigantisch probleem, dat tien jaar lang nog groter gaat worden. Ook daarom is het langer openhouden van Doel 1 en 2 een slecht idee.