© FELIX BERGERS

Dialectkundig congres lokt 75 mensen naar Sint-Aldegondiskerk

In As is de dialectvereniging Veldeke een begrip geworden. Haar dialectavonden lokken volle zalen. Veldeke stelt zich de promotie van de streektaal tot doel. Daarnaast bestaat er ook een vereniging voor de wetenschappelijke studie van de Limburgse dialecten, de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN). Het is een internationale vereniging met leden uit beide Limburgen en erbuiten, onder andere de universiteiten van Leuven en Nijmegen.

FELIX BERGERS

In 1975 vond het eerste congres van de VLDN plaats in Bokrijk. Sindsdien volgt er elk jaar een nieuwe editie, afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg, met telkens een vijftal lezingen en een cultuurhistorische wandeling. Dit jaar opende het museumkerkje van Sint-Aldegondis in As haar deuren voor een congres met als thema: het land van Itter en Oeter (de Hoge Kempen). De steenkoolindustrie van de 20ste eeuw is nauw verweven met de Asserse geschiedenis en kon dus niet op het programma ontbreken.Rik Verlinden opende het congres met een PowerPoint over As door de eeuwen heen. Daarna werd onze streek naamkundig onder de loep genomen: Vic Mennen verklaarde de waternamen in het Maasbekken, en Jan Segers de gehuchtnamen in de Bosbeek- en Oetervallei. Na de lunch stonden Staf Winters, Kurt Rondelez en Rik Verlinden klaar om de bezoekers te gidsen door de omgeving van het kolenspoor. Er werd ook halt gehouden aan het monument van de gesneuvelde oorlogspiloot Penry Guy, en Stan Mardaga las er een gedicht voor.Achteraf gaf Dorothée Janssen een taalkundige uiteenzetting over de klankleer van het Plat Gelabbiker. Het wetenschappelijk gedeelte werd afgerond met een vergelijking tussen de mijnwerkerstaal van Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Leen Roels (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) en Mijke Harst-van den Berg (Continium Kerkrade) lieten illustratieve geluidsfragmenten horen.Ongeveer 15 vrijwilligers stonden in voor het goede verloop van dit congres, en dat onderscheidt deze editie van de voorgaande. De mensen van Veldeke As-Niel en de Sint-Aldegondiskring zetten hun beste beentje voor. Achteraf werd er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur, en ook hier werd beroep gedaan op vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel. Het natje en het droogje werden gecombineerd met woorden uit de poëzie van voormalig dorpsdichter Stan.Miet Ooms verzorgde een fotoreportage. Ze zei: "Al 20 jaar lang ben ik een van de jongste deelnemers aan deze congressen." En daarmee wees ze meteen op een sluipend probleem dat vele culturele verenigingen delen: het gebrek aan verjonging.Foto door Miet Ooms

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio