© Mieke Haels

© Mieke Haels

© Mieke Haels

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Oxfam Wereldwinkel organiseert lerarendag

Op woensdag 18 november organiseerde Oxfam Wereldwinkel Bree in samenwerking met het stadsbestuur een "lerarendag" rond fairtrade. Allereerst werd aan de leerkrachten een ontbijt aangeboden dat vooral bestond uit producten uit de wereldwinkel. En daarna kwam het “zwaardere werk”.

Mieke Haels

Men wilde de leerkrachten van alle scholen in Bree laten kennismaken met educatieve materialen en hen informatie geven over leermiddelen en methodieken met betrekking tot eerlijke handel, actualiteit en wereldburgerschap in de breedste zin.Met de voor hen uitgewerkte materialen en wat nuttige tips kunnen ze in hun eigen vak aan de slag om van hun leerlingen “wereldburgers” te maken. Want bij die doelgroep een interesse opwekken voor wat er in de wereld gebeurt, is eigenlijk een must.De scholen krijgen tevens de kans om een traject wereldburgerschapseducatie en eerlijke handel op te starten met de steun van verschillende organisaties om op termijn uit te groeien tot een echte fairtrade school.Deze "lerarendag" was een samenwerking van Stad Bree, Oxfam Wereldwinkels en het Provinciaal educatief centrum 'Kleur Bekennen' (Provinciehuis Hasselt). Het was een geslaagde voormiddag en de respons zal zich zeker op termijn laten voelen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio