© Willy Reumers

© Willy Reumers

© Willy Reumers

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

OKRA quizt in Brueghelheem

Op vrijdag 20 november heeft OKRA Grote-Brogel/Erpekom voor haar leden een dorpsquiz georganiseerd. Deze vormingsnamiddag met 46 aanwezige leden was een echt geslaagd initiatief.

Willy Reumers

Deze dorpsquiz werd uitgewerkt en geleid door Jef en Annie Scheelen-Clement van Grote-Brogel en dit in overleg met voorzitter Fina Winters en bestuurslid Mia Cornelissen. De aanwezige leden werden ingedeeld in 5 groepen van 8 à 10 personen. Iedere groep kreeg de naam van dieren: bv paarden, pinguïns, enz. De deelnemers kregen 8 keer 3 vragen voorgeschoteld en bijkomend ook nog eens 17 foto's van een gebouw, een kapel, een monument, een vlasroot, een landschap, enz.

Zoals bij vele ontspanningsactiviteiten (denk maar aan kaarten, gezelschapsspelen, enz.) werd ook hier een wedstrijdelement ingebouwd op basis van het aantal goede antwoorden. De antwoorden op de 24 vragen moesten door de binnen de groep zelf aangeduide leider op een formulier worden ingevuld. Telkens nadat drie vragen gesteld en beantwoord waren, werden de ingevulde formulieren van die drie vragen opgehaald en werd een tussentijdse puntenstand op het bord gezet. Wat de 17 foto's betreft, moest iedere groep op een grote gedetailleerde kaart van Grote-Brogel/Erpekom aanduiden waar zich dat gebouw, kapel, enz. bevindt.

Deze kaarten - met hierop aangeduid de plaats van de fotobeeltenis - werden opgehaald om 16 uur om vervolgens de definitieve balans te kunnen opmaken. De winnaars van deze dorpsquiz waren de pinguïns onder leiding van Leo Winters (beter gekend als "Lei van Pieterke"). Leo en zijn ploegmaten kregen allen een fles witte wijn. Namens OKRA heeft voorzitter Fina ervoor gezorgd dat Jef en Annie een kleine attentie kregen voor hun inzet i.v.m. de voorbereiding en de begeleiding van deze zeer interessante dorpsquiz. De 46 aanwezige OKRA-leden hebben niet alleen een mooie ontspannende namiddag ontspanning gehad maar ook een leerrijke namiddag. Ze hebben - op basis van deze dorpsquiz - hun dorp Grote-Brogel/Erpekom ook nog beter leren kennen.

Bijgevoegd enkele sfeerfoto's van deze aangename en leerrijke dorpsquiz. Als OKRA houden we eraan om - naast Jef en Annie Scheelen-Clement - ook de vzw Brueghelheem te bedanken voor de ter beschikkingstelling van 1 van de 3 feestzalen die de vzw 'dag-in dag-uit' onderhoudt ten voordele van het verenigingsleven. Tinus, Miet, Peter en Jan, hartelijk dank voor jullie inzet voor de vzw Brueghelheem en m.a.w. dus ook voor de Brogelse verenigingen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio