Blèf Hôessëls kalle

Op z'n Hoeselts

Paul Achten Paul

De H. Rita

Heel wat minse hùbbe 'n hèllëg vërtro-ë èn de H. Rita. Mer wêe ès égëlëk de H. Rit?Ze es gëbworre èn Cascia (Ito'lzje) èn 1381.Ze wol altijd mësseur jonne mer hët drèède (draaide)heel anës aut. Op 14 jorrëge addërdom trode ze mèt nën héle opvliegënde,koie man. Ze kreeg twee zone. Op zèkkërën dôog jond de pa vërmwod èn de twee zone wolle dën dood van hùnne pa vréke.Kot op rij goenke de twee zone dood èn wo's de wêeg vrij vùr Rita vùr hët klùstër èn te go'n.Ze bleef 40 jor klùstërling(kloosterling). Ze ès èn 1447 gëstùrve èn nwô heel wat mirôkële èn 1900 hèllëg vërklwod. Hùr lichôom lik "ongeschonden" èn 'n glôze kis.Ze jod ôonrôeppe vùr alle onmeugëlijke èn hopëloze zôke.Hët gëloof vërzèt berge !! Ook steu ze de studente bij èn hùn eksôme-stress. Zje môet nie vrwogge wijvël werk a de H. Rita èn Tongeren allen al hèt, want dwô bjènne dôgëlëks mee kase a's a dwô sonnës minse ènne kèrrëk ligge.'n Kaas bjènne ès ook vjol gëmêelëkër naturlëk. Nau vrwog ich mich ôof a de H. Rita alle dôog jùvvër dën héle werd zovël ôonvrwogge bènnëkrig, wij dij dat ammël vërwèrk krig.Dij môet wo'l e pak sekretaresse hùbbe wô alles goed bijhage Jeanne èn Kùnsëm kan nie sloppe, Gus aut Kléne Spaan z'n koe môet kave, Julleke van Mêerëm hèt e lèèstëg(lastig) èksôme van Wiskunde. Hêe jè wol nie al te vjol gëpierd dùr hët jor, mèr toch zeu tër gan zonnër buis te van ôof kome.Dan mer nwô Rita dij zal hët wol oplosse. Trinet aut Pënêel jè hitse èn zeu dwô gan wille van ôof gërôke. Jef van Mùnstër zeu gan hùbbe a de Roi Duvële de matsj wènne. En zo koi vots go'n... oere lank, doezënde èn doezënde minse mèt allërlee probléme èn kwôle stùn èn de rij bij de H.Rita. Bëgèn dwô èns ôon vùr al dij lui kontent te stèlle. Eén zôok(zaak) weet ich zèkkër: Ich zeu nie gan èn hùr plak zien. Mer de kùstër van Sint Jozef èn Tongëre, dêe kan de kase nie bijgëbraach krijge èn dêe dènk dus dwô hééél anës jùvvër.Wij zeu zelf zien?

Paul Achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio