© Stefan Beukelaers

© Stefan Beukelaers

© Stefan Beukelaers

© Stefan Beukelaers

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Trudokoekje verovert de harten van Truiense leerlingen

Sinds 1999 bundelen alle katholieke scholen van Sint-Truiden (resp. SOLV campus Tuinbouw, campus Aloysius, campus De Regenboog, KCST, Technicum) hun krachten in één grote scholengemeenschap Sint-Trudo. Naast een goed uitgewerkte opvoedkundige visie en een sterke administratie, lanceert dhr. Jacques Dewaelheyns, coördinerend directeur samen met de vertegenwoordigers van de pastorale animatiegroepen van de verschillende scholen, nu een uniek logo met een duidelijke boodschap.

Stefan Beukelaers

Trudo werd in Haspengouw geboren in het jaar 628 uit een Frankisch vorstengeslacht. Zijn interesse ging niet uit naar de jacht en het plezier, maar hij schonk zijn leven aan Christus. Door tussenkomst van bisschop Remaclus, die hem aannam als zijn geestelijke zoon, mocht hij studeren aan de befaamde school van Metz. Na zijn priesterwijding aldaar in 655 kwam hij terug naar zijn geboortestreek. Hij bouwde er een klooster op de grond van zijn vader en kreeg volgelingen. Trudo wordt beschouwd als de apostel van Haspengouw. Na zijn dood, rond het jaar 700, vonden vele wonderen plaats rond de kerk nabij zijn graf. Hij werd zalig verklaard en rondom zijn abdij ontstond de stad Sint-Truiden.

Vandaag, zo’n 1.315 jaar later, heeft Sint-Trudo, patroonheilige van de stad, nog steeds een voorbeeldfunctie in het dagelijks leven van groot en klein.Ook de scholengemeenschap Sint-Trudo wil de leerlingen en het volledige schoolteam inspireren rond de figuur van Sint-Trudo. Binnen het dagelijkse schoolgebeuren worden enkele waarden centraal gesteld die richting en houvast geven. Liefdevolle zorg, dienstbare inzet, groeikansen en samen-leven, zijn enkele elementaire kernwoorden die vertrouwen bieden tussen leerlingen, ouders en personeelsleden. Zo wil de scholengemeenschap het gewone schoolleven optillen tot een buitengewoon gebeuren voor iedereen.Om deze boodschap nog meer kracht bij te zetten, werd een uniek en helder logo ontworpen. Na een eerste voorstelling aan de personeelsleden, werd er ter gelegenheid van het naamfeest van Trudo op maandag 23 november 2015 een heuse Trudo-dag georganiseerd voor de leerlingen van de eerste graad van alle secundaire katholieke scholen. Naast de toelichting van het leven van Sint-Trudo, kregen de leerlingen een leuke en eigentijdse film te zien die de kerngedachte verduidelijkt op maat van de leerling.Als fijne afsluiter kreeg elke leerling een Trudokoekje. Deze voortreffelijk lekkere koekjes, maar vooral uniek door hun symbolisch ontwerp, werden gefabriceerd door de leerlingen bakkerij van SOLV Campus De Regenboog. De leerlingen van Technicum ontwikkelden hiervoor tijdens de praktijkles een speciaal uitsteekvormpje in metaal. Samen namen ze met plezier deze uitdaging aan en creëerden met deze gastronomische nieuwigheid een uniek streekproduct waar Sint-Truiden best fier mag op zijn. Sint-Trudo keek en zag dat het goed was.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio