© Marc Herremans

Eén op acht basisscholen heeft geen turnleerkracht

Twaalf procent van alle lagere scholen heeft geen leraar Lichamelijke Opvoeding (LO). In Limburg is dat zelfs één op de vijf. In die gevallen moeten de juf of de meester de leerlingen zelf maar LO geven.

De cijfers werden meegedeeld door minister van Onderwijs Hilde Crevits aan sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe. Het probleem doet zich vooral voor in het gemeenschapsonderwijs, met bijna 30 procent van de scholen zonder LO-leerkracht. “Dit is niet alleen belastend voor de klasleerkrachten, maar ook slecht voor de kwaliteit van de LO-lessen”, aldus Vandenberghe in de kranten van Mediahuis. Die mening wordt gedeeld door de stichting Vlaamse schoolsport en door de Bond voor Lichamelijke Opvoeding.

De situatie is vooral de afgelopen vijf jaar sterk achteruit gegaan. Maar minister Crevits houdt vast aan het feit dat iedereen met een pedagogisch diploma verondersteld wordt alle vakken te kunnen geven. Crevits wil de keuze die de scholen maken niet beperken.