© PaBr

Grootscheepse drukjacht op everzwijnen

Op dit moment organiseren de jagersverenigingen van Beek, 't Hasselt, Molenbeersel en Kinrooi, samen met Natuurpunt en Stichting Limburgs Landschap een drukjacht op everzwijnen in het gebied tussen de Breese deelgemeenten Beek en 't Hasselt met de grens van buurgemeente Kinrooi.

patrick.brebels

Schepen van Jacht Rik Hertogs (BROS): "Ook op ons grondgebied worden er steeds meer everzwijnen gesignaleerd: deze dieren bezorgen niet alleen de landbouwers, maar ook natuurbeheerders overlast. Daarom organiseren we deze grootscheepse drukjacht. Om een en ander in goede banen te leiden, worden tot twee uur deze middag enkele straten afgesloten. De afgelopen dagen werden reeds meldingsplaatjes aangebracht in het bejaagbaar gebied. De plaatselijke bewoners en passerende wandelaars werden dus reeds op de hoogte gebracht."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio