© HBvL

Locate in Limburg

In een interview met onze krant roep Rudi Weekers, de directeur van Locate in Limburg, de drie Limburgse werkgeversorganisaties Voka, VKW en Unizo evenals het FIT (Flanders Investment and Trade) op om meer samen te werken bij het aantrekken van buitenlandse investeerders.

Eric Donckier

Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat is een hefboomproject bedoeld om het economische weefsel van onze provincie te versterken. Daarbij wordt fors ingezet op de begeleiding van onze bedrijven bij hun proces- en productinnovatie en op hun internationalisering. Dat is een juiste optie. Het is wel een proces van lange adem. Het betekent dat dit niet onmiddellijk voor veel bijkomende tewerkstelling zal zorgen. Willen we op korte termijn komen tot meer tewerkstelling, dan hebben we ook nieuwe investeringen nodig van buitenlandse bedrijven. Uiteraard mogen ook binnenlandse bedrijven hier investeren. Maar veelal doen die dat op de plaats waar ze al gevestigd zijn. Daarom dus vooral buitenlandse bedrijven. En als het even kan ook bedrijven uit de maakindustrie. Omdat dit veelal iets grotere bedrijven zijn die ook lager- en midden geschoold personeel nodig hebben. We kunnen niet allemaal kenniswerkers zijn.

In het kader van het SALK werd binnen het Ondernemersplatform Limburg, waarin alle Limburgse werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, de cel Locate in Limburg opgericht. Zoals de Engelstalige naam het aangeeft, is het de bedoeling dat Locate in Limburg op zoek gaat naar buitenlandse investeerders. Zoals men verder in onze krant kan lezen, is er best wat interesse van buitenlandse bedrijven voor onze provincie. Maar interesse betekent niet dat dit ook automatisch leidt tot een investering. Er is immers de internationale concurrentie. En er zijn de binnenlandse hindernissen. We denken dan aan zaken zoals de niet altijd optimale ontsluiting van de provincie, het ontbreken aan de nodige middelen voor cofinanciering of de soms gebrekkige uitrusting van onze industrieterreinen.

Al deze problemen zijn oplosbaar. Het zou wel gemakkelijker gaan mochten de drie grote Limburgse werkgeversorganisaties nog meer samenwerken met Locate in Limburg. Want ze hebben naast geld ook en vooral veel kennis in huis en introducties op alle bestuursniveaus. Van het FIT mogen we dan weer verwachten dat het zich als een partner van Locate in Limburg opstelt en niet als een concurrent. Eigen Limburgse instellingen zoals Locate in Limburg zijn geen ambitie. Ze zijn wel nodig zolang we onze achterstand inzake tewerkstelling niet hebben weggewerkt.