© Tom Palmaers

België, Nederland en Duitsland pakken samen criminele motorbendes aan

België, Nederland en Duitsland gaan hun samenwerking opkrikken om grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes aan te pakken. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de Nederlandse minister Ard van der Steur en de Duitse staatssecretaris Günter Krings met mekaar afgesproken. Ook de aanpak in Benelux-verband van dergelijke motorbendes wordt versterkt.

De criminele motorbendes waren reeds in juni voorwerp van overleg tussen minister Jambon, politie en justitie, en een aantal Limburgse burgemeesters uit de grensstreek met Nederland. Die werden met de zogenaamde outlaw motorcycle gangs geconfronteerd, nadat zijn wetgeving had verstrengd en ook Duitsland aanpassingen aan zijn regels had doorgevoerd.

Voor de N-VA-vicepremier vraagt de aanpak van grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes zowel strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen. Daarom hebben België, Nederland en Duitsland afgesproken om voor het einde van dit jaar in kaart te brengen op welke manier bestuurlijke informatie over criminele motorbendes beter met elkaar kan worden gedeeld binnen de geldende regelgeving in de betrokken landen.

De bewindslui hebben verder afspraken gemaakt over de uitwisseling van ervaringen met het tegengaan van criminele motorbendes en de opsporing en vervolging van deze bendes als criminele organisaties. Eerder had Jambon al aangegeven te willen onderzoeken of het mogelijk is het lidmaatschap van een criminele motorbende strafbaar te stellen.

Minister Jambon en zijn Nederlandse collega Van der Steur willen ook samen met Luxemburg het bestaande politiesamenwerkingsverdrag aanpassen zodat lokale autoriteiten in de grensstreken makkelijker bestuurlijke informatie over criminele bendes kunnen uitwisselen.