Samenwerking PXL en Provinciale Bibliotheek Limburg breidt uit

Print

Foto: PXL-Education lerarenopleiding

Hasselt - Al sinds 2006 werken de PXL en de Provinciale Bibliotheek Limburg samen op het vlak van onder andere lidmaatschap en de aankoop van collecties. Die samenwerking versterken ze nu door aan alle studenten en docenten van PXL- Education & PXL- Social Work automatisch een gratis lidkaart aan te bieden.

“Dat de Provinciale Bibliotheek Limburg studenten en het academisch personeel heel wat interessants te bieden heeft staat buiten kijf”, beaamt departementshoofd Marc Hermans. “De PXL en de PBL hechten beiden erg veel belang aan zinvolle samenwerkingen, zeker wanneer beide partners hier enkel voordeel kunnen uithalen.

Deze samenwerking gaat ook verder dan enkel collectieafspraken en lidmaatschap. Docenten van de PXL en PBL Educatie werken bijvoorbeeld nauw samen om studenten op een uitdagende manier kennis te laten maken met de collecties en de mogelijkheden van de PBL. Daarnaast proberen we via activiteiten en stage opdrachten in de PBL een aantal methodieken te demonstreren die studenten later zelf in de praktijk kunnen toepassen.”

Op 28 september namen de eerstejaarsstudenten geschiedenis deel aan het detectivespel BIBOB. Dit spel werd ontwikkeld voor het secundair onderwijs, maar voor deze gelegenheid samen met een docent van PXL-Education op maat gemaakt voor de hogeschoolstudenten. Dit pilootproject geldt als test: in november nemen alle eerstejaars deel aan een activiteit in de PBL. “Onze studenten waren alvast erg enthousiast”, besluit Marc Hermans. “Via dit pilootproject schenken we ook extra aandacht aan informatievaardigheden en leesbevordering, beiden toch ook belangrijke componenten van het SALK.”