Belg Koen Lenaerts voorzitter Hof van Justitie EU

Print

De Belg Koen Lenaerts (1954) is de nieuwe voorzitter van het Europees Hof van Justitie. Zijn ambtsperiode gaat meteen in en loopt tot en met 6 oktober 2018. Dat deelt het Hof donderdag mee.

Lenaerts was al vicevoorzitter van het Hof en is nu door zijn collega’s verkozen tot voorzitter. Hij vervangt de Griek Vassilios Skouris, van wie de ambtsperiode is afgelopen.

Als jurist is Lenaerts al sinds 1989 aan het Europees Hof verbonden. Eerst was hij rechter in het Gerecht van eerste aanleg, sinds 2003 zetelde hij in het Hof van Justitie. Hij werd in oktober 2012 vicevoorzitter en schuift nu dus nog een trapje door.

Het Europees Hof ziet toe op de naleving van de Europese wetgeving door de lidstaten en op de geldigheid van de Europese wetten zelf. Het wees in het verleden enkele spraakmakende arresten en zorgde ook deze week nog voor nieuws. In de zogenaamde ‘Facebook-zaak’ verklaarde het de Safe Harbour-overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten - over de bescherming van de grondrechten van EU-burgers van wie de gegevens in de VS opgeslagen worden - ongeldig.