Gemeente Wellen beschermt zeldzame kamsalamander

Print
Wellen - Lokale natuurvereniging ’t Bokje neemt sinds een tiental jaren de verantwoordelijkheid op voor het voortbestaan van onze grootste watersalamander

Waterrijk Wellen herbergt nog vier populaties kamsalamander. De stoere punker met zijn opvallende rugkam staat weliswaar op de Europese Rode Lijst van bedreigde diersoorten. De voornaamste oorzaken van de achteruitgang zijn gebrek aan geschikte voortplantingspoelen en versnippering van leefgebieden. In samenspraak met ’t Bokje is Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren begin oktober gestart met het tweede luik van biotoopherstel voor het intrigerende waterdraakje. In het natuurgebied Grote Beemd creëert een graafmachine een gloednieuw poelensnoer, op de grens met Borgloon maken twee oude veedrinkpoelen aanspraak op een meer dan verdiende opknapbeurt en in Ulbeek tenslotte komt het functioneel bufferbekken in aanmerking voor een amfibievriendelijke inrichting. Het biodiversiteitsproject in functie van kamsalamander wordt financieel ondersteund door provincie Limburg en is het resultaat van een vlotte coöperatie tussen de gemeenten Wellen en Borgloon, ’t Bokje, Limburgs Landschap, Natuurpunt en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Dankzij dit sterke partnerschap gaat de Wellense beschermeling ongetwijfeld een glorieuze toekomst tegemoet !

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio