‘Elke euro die we nu niet aan vluchtelingen geven, zullen we later driedubbel moeten betalen’

Print
‘Elke euro die we nu niet aan vluchtelingen geven, zullen we later driedubbel moeten betalen’

Geert Bourgeois. Foto: Photo News

‘Als we nu niet handelen, betalen we daar later een grotere prijs voor.’ Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan het slot van het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. ‘Elke euro die we nu niet uitgeven in het dossier van de vluchtelingencrisis, zullen we later driedubbel moeten betalen. We zetten nu alles in om mensen te integreren, onderwijs te verschaffen en naar werk toe te leiden.’

De minister-president rekent er ook op dat de middelen voor de vluchtelingencrisis buiten de begroting gehouden kunnen worden, ondanks de afwijzende houding van de Europese Commissie. ‘We hopen dat het wel kan en hebben daar argumenten voor.’

Samen met de discussie over de verkeersbelasting liep het thema van de vluchtelingencrisis als een rode draad door het hele debat over de Septemberverklaring. Zo verweet N-VA aan SP.A ‘blind’ te blijven voor de realiteit. Groen stoorde zich dan weer aan de polariserende toon van N-VA-viceminister-president Liesbeth Homans. CD&V deed een oproep om de ‘bangmakerij’ te stoppen en Vlaams Belang nam het Vlaamse en federale asiel- en migratiebeleid op de korrel.

‘Grenzen stellen’

Minister-president Bourgeois verdedigde het Vlaamse beleid op het vlak van integratie van vluchtelingen. Hij benadrukte daarbij dat elke euro die Vlaanderen investeert op het vlak van integratie, onderwijs en het toeleiden naar werk grotere uitgaven op termijn vermijdt. ‘Als we nu niet handelen, betalen we daar later een grotere prijs voor’, klonk het. Bourgeois herhaalde daarbij wel dat ertegenover kansen ook plichten staan. Zo moet Vlaanderen ‘van meet af aan grenzen stellen’. ‘Die grenzen zijn bepalend in onze samenleving, niet om te beknotten en op te sluiten, maar om te emanciperen en deel te nemen aan de samenleving die gebaseerd is op de waarden van de Verlichting en die pluralistisch is.’

Bourgeois verdedigde ook de budgettaire keuze van zijn regering tegen de kritiek van de oppositie op de besparingen. ‘Deze regering let inderdaad op de centen. We zijn dat ook verplicht aan de samenleving. We willen niet dat er een nieuwe schuldlawine ontstaat. We nemen onze verantwoordelijkheid zonder fetisjist te zijn van de 0 op de balans’, aldus de N-VA-minister-president.

Na het debat kreeg de regering meerderheid tegen oppositie het vertrouwen van het parlement.