'Maak de mensen niet wijs dat leasewagens vrijgesteld zijn'

Print
'Maak de mensen niet wijs dat leasewagens vrijgesteld zijn'

Foto: Belga

Het Vlaams Parlement debatteert vandaag over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Oppositiepartij SP.A mocht de aftrap geven. Die partij ziet vooral een grote kloof tussen de ambities die de regering voorspiegelt en het gevoerde beleid. Wat volgde was een bij momenten geanimeerd debat over de (on)zin van de besparingen, over de aanpak van de vluchtelingencrisis en over de vergroening van de verkeersbelasting.

In het debat kwam onder meer de vergroening van de verkeersfiscaliteit die de Vlaamse regering plant ruim aan bod. 'Is het echt de bedoeling om het wagenpark te vergroenen of dient de maatregel enkel om de boekhouding te doen kloppen?', vroeg SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 

Vandenbroucke ziet de maatregel zelf als een belastingverhoging voor veel gewone Vlamingen. De meerderheidspartijen struikelden over elkaar om aan te tonen dat dat niet klopte en dat de maatregel nodig is om het wagenpark te vergroenen. Het feit dat er nog geen samenwerkingsakkoord is met de andere gewesten over de leasewagens, mag volgens de regering geen reden zijn om al niet te starten.

Vrijstelling leasewagens

'Er moet inderdaad altijd iemand de eerste zijn om de dans in te zetten', zei Open Vld-minister Turtelboom. Groen-fractieleider Björn Rzoska vindt dat de regering echter niet aan de gewone mensen kan uitleggen waarom 10 procent van de wagens wordt vrijgesteld. Hij wees er ook op dat Open Vld in 2012 tegen de eerdere vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) heeft gestemd. Open Vld-voorzitster Rutten reageerde: 'Het moet pijn doen. Een vergroening van de verkeersbelasting zonder de groenen in de regering.' 

Ze sprak ook met klem tegen dat leasewagens worden vrijgesteld. 'U zou misschien beter de waarheid vertellen. Ik heb hier voor mij een heel bekend model leasewagen: BMW 318. Als je die privé in het verkeer brengt, kost je dat 66 euro. Als je die als leasewagen in het verkeer brengt, kost je dat 860 euro. 860 euro! Kom de mensen dus niet wijsmaken dat de leasewagens vrijgesteld zijn, want dat is gewoon bedrog!'

Ook N-VA-fractieleider Matthias Diependaele noemde het beeld van de vrijgestelde leasewagens onjuist. Hij wees erop dat veel leasewagens al milieuzuiniger zijn dan particuliere wagens. Diependaele: 'Het gaat niet om een vrijstelling voor zij die het geluk hebben om een leasewagen te hebben, het gaat over het feit dat leasewagens geen beroep kunnen doen op het voordeel van de vergroening. Zij worden uitgesloten van een voordeel van de vergroening.' Diependaele kaatste de bal terug naar Groen. 'Groen vraagt dus om te wachten met de vergroening?' Maar volgens Rzoska is de voorgestelde maatregel geen echte vergroening omdat ze enkel betrekking heeft op nieuwe wagens. Een echte vergroenig kan volgens Groen enkel via een maatregel die betrekking heeft op alle wagens en waarbij gemoduleerd wordt met de ecoscore.

Vluchtelingencrisis

Joris Vandenbroucke begon zijn betoog echter met een woord van waardering aan het adres van minister-president Geert Bourgeois. Zo kiest Bourgeois in het debat over de vluchtelingencrisisniet voor de polarisering, in tegenstelling tot sommige ‘prominente partijgenoten’. Dat lokte snel een reactie van N-VA uit. Volgens Matthias Diependaele vernauwt sp.a het debat en is ze 'blind' voor mogelijke problemen. 'U steekt zich weg, verbergt zich en ziet de realiteit niet onder ogen.'

Lollypopland

Het debat werd nog wat geanimeerder toen sp.a de regering een kloof verweet tussen de grote ambities in de langetermijnvisie 2050 en het gevoerde besparingsbeleid. 'Uw verdienstelijk, voluntaristisch en bijna Verhofstadtiaans verhaal staat in schril contrast met het beleid dat uw regering vandaag voert', klonk het, verwijzend naar de besparingen. Opnieuw kwam er snel een repliek uit N-VA-hoek: 'U leeft in Lollypopland (liedje van K3, red.). Daarin wordt gezongen dat het gezeur ophoudt wanneer iedereen een lolly krijgt. U vindt dat de overheid er is om uit te delen. Maar je moet eerst verdienen voor je kan verdelen', aldus Diependaele.

CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel sloeg en zalfde. 'Als u zegt dat we moeten stoppen met de de bangmakerij in het dossier van de vluchtelingencrisis sta ik aan u zijde. Maar u gebruikt dezelfde techniek om mensen bang te maken. Stop dus om te zeggen dat deze regering de sociale zekerheid afbreekt en een sociaal bloedbad aanricht.'