Fit & Gezond

Roken in auto met kinderen wordt bij ons niet verboden

Print
Roken in auto met kinderen wordt bij ons niet verboden

In Engeland en Wales is het vanaf morgen verboden om nog te roken in de auto wanneer er kinderen en jongeren onder de 18 jaar meerijden. De Nationale Coalitie tegen Tabak roept de Belgische regering op om dit voorbeeld te volgen. Maar voorlopig zijn er geen plannen in die richting en neemt de minister andere maatregelen tegen roken.

‘In tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen meestal geen keuze om wel of niet in een auto te

stappen waarin wordt gerookt. Steeds meer landen voeren daarom een rookverbod in de auto in als kinderen meerijden. Buiten Europa is een dergelijk rookverbod al van kracht in onder meer enkele Amerikaanse staten en Canadese provincies, in Australië en in Zuid-Afrika. In Europa rijden kinderen intussen al rookvrij mee in Frankrijk, Ierland en vanaf 1 oktober dus ook in Engeland en Wales. Wij roepen de Belgische overheid dan ook op om een gelijkaardig initiatief te nemen’, zegt Hedwig Verhaegen van de De Nationale Coalitie tegen Tabak waar onder meer Kom op tegen Kanker en de Belgische Cardiologische Liga deel van uitmaken.

Open autoraampje

Roken in de auto veroorzaakt volgens onderzoeken tot 27 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen.

‘Uit een enquête die we in 2014 lieten uitvoeren, bleek dat er onder de Belgische bevolking een breed draagvlak is voor een rookverbod in de auto: maar liefst 67 procent van de ondervraagden schaarde zich toen achter de maatregel. Zelfs 55% van de rokers is er voorstander van’, zegt Verhaegen.

Minister De Block

Toch heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open-Vld) voorlopig geen plannen in die richting. ‘Dat wil niet zeggen dat we niet met die problematiek bezig zijn, maar je moet keuzes maken’, zegt woordvoerder Els Cleemput.

Voor het kabinet mag de terugbetaling van sessies bij tabakologen via het Riziv nog wat aan bekendheid winnen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is daarnaast ook druk in de weer met de omzetting van de laatste Europese tabaksrichtlijn naar nationale wetgeving. ‘Via nieuwe waarschuwingen op sigarettenpakjes hopen we ouderen aan te zetten om te stoppen en jongeren te doen beseffen dat roken niet meer koel is, dat ze er beter niet aan beginnen’, zegt Els Cleemput.

De laatste tabakrichtlijn van de Europese Unie schrijft onder meer voor hoe een sigarettenpakje er zal moeten uitzien. Het gaat bijvoorbeeld om het percentage van het pakje dat moet bedekt zijn met gezondheidswaarschuwingen, maar ook een verbod op smalle pakjes, reclame of misleidende kenmerken of elementen, en op alle toegevoegde smaken. Zo moeten bijvoorbeeld aroma’s verdwijnen en zullen de gezondheidswaarschuwingen nog explicieter worden. Zo zal er niet meer staan dat roken de gezondheid kan schaden maar dat roken dodelijk is.

De omzetting van die richtlijn naar Belgische regelgeving vraagt volgens het kabinet-De Block veel voorbereiding van de administratie en overleg met de sector. Niettemin moet de nieuwe wetgeving op 20 mei 2016 in voege treden, zoals de richtlijn voorschrijft.

Niet te missen