Zelfstandige mantelzorgers hebben recht op hogere uitkering voor een langere periode

Print
Zelfstandige mantelzorgers hebben recht op hogere uitkering voor een langere periode

Vanaf 1 oktober wordt het statuut van zelfstandige mantelzorger fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is het statuut toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Vanaf donderdag krijgen de zelfstandige mantelzorgers een uitkering van 1.070 euro per maand, wat overeenkomt met het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen. Ook krijgen ze een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen en behouden ze voor die periode hun sociale rechten, waaronder de pensioenrechten.

Per aanvraag geldt een maximale termijn van zes maanden. Voor alle aanvragen geldt een maximum van twaalf maanden over de hele loopbaan. Ook bestaat de mogelijkheid om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te krijgen, weliswaar zonder vrijstelling.

De ministerraad keurde de aanpassing eind juni goed.

#

Externe links