Een paar cijfers

Een paar cijfers

Foto: Mediahuis

De Vlaamse regering heeft plannen om de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) te vergroenen. Dat zou moeten zorgen voor meer milieuvriendelijke auto’s en minder vervuilende diesels. De maatregel geldt voorlopig niet voor leasewagens, daar is eerst een samenwerkingsakkoord met Brussel en Wallonië voor nodig. Groen en sp.a hadden meteen kritiek. Ze spreken van een “schandaal” omdat de uitzondering voor leasewagens een cadeau voor de grote bedrijven is en de factuur op de schouders van de gewone man legt.

Hoe komt het nu dat er hier zoveel bedrijfswagens zijn en dat er zoveel dieselauto’s zijn? Het antwoord is heel simpel: omdat de opeenvolgende regeringen - waarin ook heel lang de sp.a en een kortere tijd Groen zetelden - dat zo gewild hebben.

In België zijn er zo’n 5,6 miljoen personenwagens, waarvan 1 miljoen bedrijfswagens. Dat zijn er behoorlijk veel. Hier zijn twee verklaringen voor. De eerste is dat de bedrijven een wagen ter beschikking stellen van hun personeel dat veel op de baan is. Bedrijfswagens rijden gemiddeld 37.000 kilometer per jaar, particuliere wagens slechts 17.000 kilometer per jaar. De tweede verklaring is dat een bedrijfswagen fiscaal gunstiger is voor werkgever en werknemer omdat de lasten op arbeid hier van wereldrecordniveau zijn. Overigens, van het miljoen bedrijfswagens zijn er in afgeronde cijfers 350.000 leaseauto’s en 650.000 gekocht door de bedrijven. De vergroening van de verkeersfiscaliteit geldt ook voor de door de bedrijven gekochte auto’s. En zal binnenkort ook gelden voor leaseauto’s. Het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië zal er zeker komen. Al was het maar omdat er door de drie regeringen geld aan te verdienen valt.

Het Belgisch wagenpark van 5,6 miljoen auto’s bestaat voor 70 procent uit dieselauto’s. Dat betekent dat ook de gewone man een uitgesproken voorkeur heeft voor dieselauto’s. Dat komt omdat dieselauto’s minder verbruiken dan benzineauto’s en omdat diesel ook nog eens goedkoper is. Dan is de rekening snel gemaakt. Het zijn de opeenvolgende regeringen die dat zo gewild hebben. Ze hadden ook kunnen beslissen dat benzine en diesel net zo duur zijn aan de pomp, dan zou de samenstelling van ons wagenpark er helemaal anders uitzien.

We vragen ons ook af waarom onze politici steeds weer de auto’s viseren als de grote boosdoeners voor ons milieu. Auto’s zijn verantwoordelijk voor 12 procent van de CO2-uitstoot, 10 procent van het fijn stof en 20 procent van de NOX-uitstoot. Ook goed om weten is dat diesels minder CO2 uitstoten dan benzineauto’s.