Regeringstrio legt eerste stenen voor samenwerking met Algerije

Print

Voor het eerst sinds lang tracht België tot politiesamenwerking te komen met Algerije. Dat biedt kansen voor de uitwisseling van inlichtingen en informatie, maar ook in de strijd tegen radicalisering, onderstreepte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in Algiers. Ook op vlak van heropname van uitgewezen Algerijnen probeerde een regeringsbezoek in drievoud de zaak nieuw leven in te blazen.

Vicepremier Jambon, zijn collega van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken - alle drie van N-VA - werken momenteel een driedaags bezoek af aan Noord-Afrika. In Algerije, de eerste halte, bleek de focus vooral te liggen op het aftasten van mogelijkheden en masseerwerk dat op termijn tot samenwerking zou moeten leiden.

Meest concreet was het werk van Jambon. Hij hoopt snel verandering te brengen in het huidige gebrek aan ook maar enig akkoord tussen België en Algerije op vlak van veiligheid. Om aan Algerijnse inlichtingen te komen, moet ons land vandaag bijvoorbeeld steeds via Interpol of desnoods via de Fransen gaan.

Jambon onderstreepte dat de politiediensten van beide landen binnen enkele weken al zullen samenzitten. Dat moet voor het einde van het jaar een duidelijke aanzet tot een raamakkoord opleveren. De Algerijnse politie beschouwt hij bovendien als “toegangspoort” voor samenwerking met het hele Algerijnse veiligheidsapparaat.

Voorts ziet Jambon ook kansen op het vlak van deradicalisering. Niet alleen vertrokken ook vanuit Algerije heel wat jongeren naar Syrië en Irak, het land heeft volgens Jambon ook heel wat ervaring opgebouwd inzake deradicalisering na de burgeroorlog in de jaren ‘90.

Voor staatssecretaris Francken bleef het in Algiers vooral bij masseerwerk. “Algerije is geen gemakkelijk land om mee samen te werken”, zucht hij. “De EU heeft al vijftien jaar een mandaat voor readmissieafspraken, maar zolang die uitblijven moeten we zelf zien wat we in beweging kunnen krijgen.” Algerije is allerminst happig om uitgewezen landgenoten weer op te nemen. Francken verkreeg wel dat een werkgroep zal bekijken of Algerije wat soepeler kan worden als het gaat om terugkeervluchten.