Hof van beroep doet binnen 8 dagen uitspraak over wraking Aquino-rechters

Print

Het hof van beroep in Antwerpen heeft zich dinsdag gebogen over het wrakingsverzoek in de zaak-Aquino. De advocate van Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino, vreest dat de drie rechters niet meer onpartijdig kunnen oordelen en wil dat ze van de zaak worden gehaald.

Meester Nathalie Buisseret had de drie rechters in Hasselt eerder deze maand herhaaldelijk gevraagd om de drugszaak uit te stellen, omdat haar cliënte niet in staat is om het proces bij te wonen. Liskova is zwaar getraumatiseerd, nadat ze eind augustus getuige was van de liquidatie van haar echtgenoot. De rechters stonden echter geen verder uitstel toe, waarop Buisseret op 15 september een wrakingsverzoek neerlegde.

Ze zette daarin drie grieven uiteen. Ze heeft ten eerste het gevoel dat de rechters het haar onmogelijk maken om het verweer van haar cliënte te voeren. Ten tweede struikelt ze over een grapje van één van de rechters, waaruit volgens Buisseret een schijn van partijdigheid blijkt. Ze vindt ten derde dat de rechters zich te veel door het federaal parket onder druk laten zetten om geen verdere uitstellen meer toe te kennen.

De drie rechters weigerden zich terug te trekken, waardoor het wrakingsverzoek bij het hof van beroep belandde. Het openbaar ministerie adviseerde dinsdag om het ongegrond te verklaren door laattijdigheid. “De opgeworpen grieven deden zich op de zittingen van 7 en 9 september voor, maar toch werd het verzoekschrift pas op 15 september neergelegd. Zoiets had meteen moeten gebeuren”, sprak de aanklager.

Buisseret was het daar niet mee eens. “Pas op de zitting van 14 september werd het ons helemaal duidelijk dat we bij deze rechters niets meer kunnen bereiken.”

Het hof doet binnen de acht dagen een uitspraak, waartegen nog cassatieberoep mogelijk is.