Pilootprojecten starten rond inburgering van specifieke doelgroepen

Print
Pilootprojecten starten rond inburgering van specifieke doelgroepen

Foto: bdw

Op 1 oktober gaat een aantal pilootprojecten van start rond de inburgering van specifieke doelgroepen. De projecten zijn voornamelijk gericht op laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen en op nieuwkomers van 16 tot 18 jaar. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans op een vraag van Vlaams parlementslid Peter Wouters (N-VA).

Minister Homans lanceerde na de toezegging van 12 miljoen euro aan Europese middelen voor de periode van 2014 tot 2020 twee projectoproepen. Telkens werden acht projecten geselecteerd, in elke provincie, in Brussel en in de steden Antwerpen en Gent.

‘Deze pilootprojecten hebben als doel om de kennismaking met het Nederlands en het inburgeringstraject zeer laagdrempelig te maken voor deze specifieke doelgroepen. Op die manier kunnen we hen betrekken bij de Vlaamse gemeenschap’, zegt Wouters. ‘Deze projecten zijn ook zinvol als proefprojecten met het oog op de vluchtelingeninstroom die we momenteel kennen.’

De projecten lopen tot eind volgend jaar. Nadien wil minister Homans dit aanbod structureel verankeren binnen de Agentschappen Integratie en Inburgering.