Gemiddeld 49 moorden per dag in Zuid-Afrika

Print

Het aantal dodelijke gewelddelicten in Zuid-Afrika is opnieuw in opmars. In twaalf maanden werden in het land liefst 17.805 moorden gepleegd, een stijging met 4,6 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om gemiddeld 49 moorden of gevallen van doodslag per dag. De gepubliceerde statistieken maken daarnaast ook melding van 17.537 moordpogingen.

‘Dergelijke cijfers worden doorgaans alleen opgetekend in landen die in oorlog zijn. Het is een echte ramp’, becommentarieerde de Zuid-Afrikaanse oppositie in het ongeveer 50 miljoen inwoners tellende land.

De misdaden worden vooral gepleegd door werkloze jongemannen, verklaarde minister van Politie Nathi Nhleko bij de bekendmaking van de statistieken. Hij ziet in de steeds wredere gewelddaden een bewijs voor het normaliseren van geweld in Zuid-Afrika. De statistieken ‘draaien niet alleen om cijfers, maar zijn tegelijk een afspiegeling van de staat waarin onze samenleving zich bevindt’, zei hij.

Overvallen ‘met verzwarende omstandigheden’ stegen met 8,5 procent naar 129.045 feiten, terwijl carjackings een stijging optekenden met 14,2 procent naar 12.773 gevallen. In heel wat gevallen gaat het om gewelddaden tussen personen die elkaar kennen, en vaak liggen ruzie en onenigheid aan de basis.