‘Helft van studenten heeft alcoholprobleem’

Print
‘Helft van studenten heeft alcoholprobleem’

Foto: Brecht Van Maele

Bij de start van het academiejaar trekt de vicerector Studentenbeleid van de KU Leuven aan de alarmbel over het alcoholmisbruik bij studenten. “50 procent van de studenten heeft een problematisch alcoholverbruik”, waarschuwt vicerector Rik Gosselink in het studentenblad Veto. Komende woensdag, tijdens de Studentenwelkom, start in Leuven een campagne tegen overmatig verbruik van alcohol.

Vicerector Studentenbeleid van de KU Leuven Rik Gosselink baseert zich voor zijn cijfers op een bevraging van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) bij zo’n 20.000 studenten van vier Vlaamse universiteiten (Leuven, Antwerpen, Gent en Hasselt).

Daaruit blijkt dat 53,3 procent van de mannelijke studenten en 46,7 procent van de vrouwelijke studenten kenmerken heeft van problematisch alcoholverbruik.

“We spreken van problematisch verbruik als een student meer dan zes glazen bier op een avond drinkt en tegelijk ook andere verontrustende symptomen vertoont zoals zich niets meer herinneren van een avondje uit, zich schuldig voelen over alcoholgebruik of de behoefte hebben om ‘s morgens al alcohol te nuttigen”, zegt Johan Rosiers van het VAD.

Binge drinking

Nog volgens de bevraging van het VAD blijkt dat binge drinking frequent voorkomt bij studenten.

Zo doet 12,6 procent van de mannelijke studenten wekelijks aan binge drinking, tegenover 3,4 procent bij vrouwen.

Bij mannen spreken we van binge drinking bij het nuttigen van meer dan zes glazen bier op twee uur tijd. Bij vrouwen gaat het om meer dan vier glazen op twee uur. De Leuvense vicerector Rik Gosselink trekt aan de alarmbel en vindt dat sensibilisering absoluut noodzakelijk is. “Tijdens de studententijd wordt vaak de toon gezet voor de latere omgang met alcohol. Het is dus belangrijk om te waarschuwen voor de gevaren van drank”, aldus Gosselink.

Hasselt

Om de studenten attent te maken op de gevaren van alcohol lanceert de KU Leuven woensdag, tijdens de Studentenwelkom, de zogenaamde Oktobercampagne. Er zullen non-alcoholische cocktails en gadgets worden uitgedeeld en in de Leuvense cafés verwijzen bierviltjes, flyers en posters naar de gevaren van overmatig alcoholverbruik.

Ook de Limburgse onderwijsinstellingen gaan hun studenten wijzen op de gevaren van alcohol. “Voor Limburg is er een stuurgroep opgericht om studenten te sensibiliseren op vlak van alcoholgebruik”, zegt Sigrid Darquennes, coördinator Studentenvoorzieningen van de UC Leuven Limburg (voormalige KHLim). “Die stuurgroep is momenteel bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een app waarmee studenten, die kampen met een verslavingsprobleem, snel de juiste hulp kunnen vinden.”

Een student die dronken in zijn onderbroek op het foute kot lag te slapen. Het is maar een van de vele verhalen van de Leuvense politie. U leest er vandaag meer in Het Belang van Limburg.