Nieuwe verkeersbelasting: ‘Turtelboom stuurt factuur opnieuw door naar gewone mensen’

Print
Nieuwe verkeersbelasting: ‘Turtelboom stuurt factuur opnieuw door naar gewone mensen’

Een Tesla kost op dit moment nog 75.000 euro. Foto: *

‘Het is schandalig dat de nieuwe verkeersbelasting van Annemie Turtelboom een uitzondering voorziet voor leasingwagens. De begrotingsminister geeft zo een cadeau aan de grote bedrijven en legt de factuur op de schouders van de gewone mensen’, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Door de uitzondering voor de leasingwagens komt de inspanning volgens Groen terecht ‘op de schouders van de gewone mensen die wel zelf betalen voor hun wagen’. ‘De nieuwe verkeersbelasting is een verblauwing van de verkeersfiscaliteit die niet tot een vergroening van het wagenpark zal leiden.’

Minister Turtelboom verwijst naar het ontbreken van een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten. ‘Maar heeft ze al onderhandeld met Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel (ook Open VLD, nvdr.) en haar Waalse collega?’, zegt Rzoska. ‘Sinds 2012 zeggen we dat de oplossing voor de leasingwagens in een eenvoudig samenwerkingsakkoord zit. Maar dan moet Turtelboom wel onderhandelen met haar collega’s van Brussel en Wallonië, en niet in laatste instantie iets uit haar hoed toveren.’

‘Wie kan Tesla betalen?’

Volgens de oppositiepartij is de nieuwe verkeersbelasting ook vooral voordelig voor wie zich een Tesla kan veroorloven. ‘Ze geeft nu premies voor elektrische wagens. Maar een Tesla kost vandaag nog 75.000 euro. Wie kan dat betalen? Als die auto’s binnen een aantal jaar goedkoper zullen zijn, zal Turtelbooms enveloppe op zijn’, zegt Rzoska.

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois wijst op het nodige samenwerkingsakkoord. Volgens hem is Vlaanderen vragende partij voor zo’n akkoord met de andere gewesten.

Bourgeois benadrukt ook dat niet klopt dat alle bedrijfswagens uitgesloten zijn van de regeling. ‘Slechts een derde van de bedrijfswagens is geleased’, merkt hij op. Hij wijst er ook op dat de CO2-uitstoot van het leasingwagenpark vandaag al lager ligt dan het particuliere wagenpark. ‘Laat ons dit debat dus met de nodige nuance voeren’, klinkt het.

De Vlaamse minister-president countert ook het beeld dat het zou gaan om een verhoging van de verkeersbelasting. ‘Dit is een vergroening. We vergroenen de verkeersbelasting: we stimuleren consumenten om bewust om te gaan met de aankoop van een nieuwe wagen. Voor sommige wagens zal het duurder worden, voor andere wordt het minder.’

'Alleen informeel overleg'

Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) vindt het positief dat Vlaanderen en Brussel werk maken van de vergroening van de verkeersfiscaliteit. 'Het zou fijn zijn als de gewesten hun beleid op elkaar afstemmen', zei hij dinsdagnamiddag. Hij voegde eraan toe dat hij tot nu toe uitsluitend informeel heeft gepleegd met zijn Vlaamse collega, partijgenote Annemie Turtelboom.

Brussel wil ook een vergroening doorvoeren van de verkeersfiscaliteit en heeft dan ook grote interesse in wat Vlaanderen heeft beslist. Als het enigszins kan, moet de vergroening voor Guy Vanhengel ook gelden voor leasingwagens. De Brusselse minister erkende dat er in Wallonië minder animo is voor de problematiek omdat daar nauwelijks leasingmaatschappijen gevestigd zijn. Maar overeenstemming is volgens hem mogelijk. Vanhengel verwees daarvoor naar het akkoord dat de drie gewesten hebben gesloten over de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Minister Vanhengel benadrukte dat het niet klopt dat er geen overleg is geweest tussen Vlaanderen en Brussel. 'Er is tot nu toe enkel informeel overleg geweest', verduidelijkte hij. Op een bepaald ogenblik moet er geformaliseerd worden, luidde het nog.