Bart De Wever: “Nu al apart statuut voor kindergeld”

Print
Bart De Wever: “Nu al apart statuut voor kindergeld”

Foto: Photo News

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert verbaasd op de kritiek op het voorstel om asielzoekers niet meteen volledig kindergeld te geven. Er bestaan volgens hem nu ook aparte regelingen.

In het wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers staat dat er enkel volledig kindergeld wordt toegekend aan wie minstens vier van de laatste tien jaar in België gewoond heeft. Na een jaar zouden ze recht hebben op 25 procent, na twee jaar wordt dat 50 procent, enzovoort.

Het wetsvoorstel stuitte op hevige kritiek. Niet alleen vanuit de oppositie, maar ook vanuit de eigen meerderheid. N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat mensen die na jaren geregulariseerd worden nu ook niet meteen sociale rechten krijgen.

Gewaarborgde gezinsbijslag

“Er zijn vreemdelingen die een apart sociaal statuut hebben voor kindergeld”, zei De Wever in het Eén-programma Van Gils en Gasten. “Als u wordt geregulariseerd, krijgt u de eerste vier jaar nul euro kindergeld, ingevoerd door de CVP in 1984. Dus wat wij vragen bestaat zelfs al. De aanpassing die wij vragen zou zelfs een versoepeling zijn voor die groep.”

Het gaat over de gewaarborgde gezinsbijslag. Dat is een aparte socialebijstandsregeling voor al wie geen recht heeft op de klassieke kinderbijslag, analoog aan het leefloon voor al wie geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Het verschil met Martens V is dat de N-VA nu van iedereen een verplichte wachttijd eist, of die nu een job heeft of niet.

Ontrading

In het Vier-programma Karen & De Coster mocht Sarah Smeyers haar wetsvoorstel verdedigen. “Een goed politicus moet vooruitzien’, zei ze. ‘Vluchtelingen kiezen voor landen met een goed sociaal zekerheidssysteem. Dat mag, maar je moet dat systeem kunnen blijven garanderen.”

Met haar voorstel wil ze nieuwkomers ontraden om naar ons land te komen.