Okra en gemeente eren Frans Lemmens

Print
Zutendaal - Okra Zutendaal heeft op vraag van de gemeente bloemen gelegd aan de gedenksteen van Frans Lemmens in Bergen-Belsen.

Op 21 juli 2015, uitgerekend op onze nationale feestdag, werd op de heidevlakte van het concentratiekamp Bergen-Belsen een gedenksteen ter nagedachtenis van Frans Lemmens uit Zutendaal geplaatst. Frans Lemmens werd op 23 februari 1944 samen met zijn echtgenote Elsa Meers door nazi’s opgepakt en via de gevangenissen van Hasselt en Antwerpen naar het concentratiekamp Buchenwald getransporteerd. Saksen-Sangerhausen en Elrich-Dachau zijn nadien tussenstations geweest naar het straflager Dora. Lang bleef verder spoor bijster. Zijn vrouw was ondertussen op 3 september 1944 teruggekeerd.

Pas in 2005 ontdekte men dat de 'Foundation for Memorials in Lower Saxony - Bergen-Belsen Memorial' op pagina 634 in hun 'Book of Remembrance – Prisoners in the Bergen-Belsen concentration camp – uitgave 2005' de naam van Frans Lemmens heeft neergeschreven als gevangene en op 15 april 1945 door Engelse troepen bevrijd. Enkele dagen later is hij echter overleden. De juiste datum is niet bekend. Bij navraag bleek dat bij het naderen van de geallieerden de gevangenen van Dora in allerijl naar het concentratiekamp van Bergen-Belsen werden overgebracht. Het was niet zeldzaam dat de nazi’s de gevangenen naar een andere plaats overbrachten als de bevrijders naderden. De reden voor dat gedrag is niet juist gekend.

Toen Okra Zutendaal enkele dagen geleden een geplande vijfdaagse uitstap naar de Lünenburgerheide ondernam, kreeg de groepsbegeleiding van het gemeentebestuur Zutendaal de opdracht in haar naam bloemen neer te leggen bij de gedenksteen van Frans Lemmens.
Voorzitter Pierre Hoessels, en begeleider Chris Remans hebben de taak in bijzijn van het heel het reisgezelschap op zich genomen. Priester Ferdinand Bijnens hield een pakkende en passende toespraak. Hij schetste welk leed een mens zijn naaste kon aandoen en onderstreepte de waanzin ervan.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio