Francken: “Dat Europa eerst in eigen boezem kijkt”

Print
Francken: “Dat Europa eerst in eigen boezem kijkt”

Foto: Tom Palmaers

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, betreurt dat de Europese Commissie België twee ingebrekestellingen heeft gestuurd omdat het twee richtlijnen van de Europese asielwetgeving niet tijdig heeft omgezet. “Het is tijd dat Europa eerst in eigen boezem kijkt, vooraleer de vinger te wijzen naar een ander”, zegt Francken.

“We betreuren deze reactie van Europa”, schrijft de staatssecretaris in een mededeling. “De omzetting van de asielprocedurerichtlijn diende te gebeuren tegen 20 juli 2015. We zijn amper 2 maanden verder.” Ook bij de omzetting van de richtlijn over de opvang van vluchtelingen stelt de Commissie zich vragen.

Volgens Francken zetten de landen die momenteel met een erg hoge instroom van vluchtelingen worden geconfronteerd, “zoals bijvoorbeeld Duitsland maar ook België”, alles in op het voorzien van humane opvang voor deze asielzoekers. “Het is tijd dat Europa eerst in eigen boezem kijkt, vooraleer de vinger te wijzen naar een ander.”

“Op meeste vlakken conform”

Het Belgische asielsysteem is bovendien erg kwaliteitsvol, zegt Francken, “het is op de meeste vlakken al conform de Europese richtlijnen”.

De volledige omzetting van de Europese asielwetgeving zal behandeld worden in de schoot van de regering. “Het is bovendien een complexe materie en dat vergt tijd”, aldus Francken. Hij wijst erop dat de brieven die de Commissie heeft gestuurd geen veroordeling zijn, maar een eerste waarschuwing.

“Het merendeel van de Europese landen heeft de (asielprocedure)richtlijn nog niet omgezet. Ook Duitsland, Frankrijk en Zweden nog niet.”

Ook premier Michel ging woensdagavond, bij zijn aankomst op de Europese top, in op de ingebrekestellingen. Hij benadrukt dat België zijn verplichtingen volledig nakomt, maar “dat een betere informatiedoorstroming vanuit de administratie naar Europees niveau misschien noodzakelijk zal zijn”. Enkele dagen geleden had Michel nog een vergadering met Jean-Claude Juncker en toen pakte de Commissievoorzitter met “complimenten” uit voor “alles wat we aan het doen zijn”, aldus Michel.