Waterkwaliteit in Vlaanderen niet verbeterd

Print
Waterkwaliteit in Vlaanderen niet verbeterd

Themabeeld Foto: Raymond Lemmens

De kwaliteit van het oppervlaktewater is in Vlaanderen niet verder verbeterd in 2014-2015. Sinds 1999 is de kwaliteit wel fors verbeterd, maar het afgelopen winterjaar was er ‘geen vooruitgang'. Dat staat te lezen in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat Belga kon inkijken. De vooropgestelde doelstellingen halen, wordt volgens de VMM een 'moeilijke opdracht'.

Een netwerk van 760 meetpunten houdt de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen in de gaten. Dat meetnet bekijkt of er bijvoorbeeld niet te veel nitraat of fosfaat in het water zit. Een te hoge nitraatconcentratie kan de drinkwaterproductie bedreigen en leiden tot algengroei. Ook te veel fosfaat kan leiden tot overmatige algengroei en een slechte waterkwaliteit.

Sinds 1999 is er een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit. In 1999 werd de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter nog op 53 procent van de meetplaatsen overschreden. In het voorbije winterjaar 2014-2015 was dat nog maar op 21 procent van de meetplaatsen.

Geen reden tot euforie

Ondanks die positieve evolutie, is er nog geen reden tot euforie. Zo is er voor 2014-2015 sprake van een stagnatie tegenover vorig jaar, toen er sprake was van 20 procent ‘slechte’ meetpunten. De VMM spreekt dan ook van een ‘status quo’.

Bovendien is het de ambitie om tegen 2018 amper 5 procent meetplaatsen met overschrijdingen te hebben. Volgens de VMM is die ambitie 'niet haalbaar zonder bijkomende beleidsmaatregelen'. 'Als de verbetering zich aan het gemiddelde tempo van de voorbije vijf jaar doorzet, zal de doelstelling in 2018 hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden', staat in het rapport.

'De nieuwe maatregelen van MAP5 (Mestactieplan 5, red.) moeten ervoor zorgen dat dit wel gehaald wordt', luidt het. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) is tevreden met de weg die al is afgelegd en is ervan overtuigd dat MAP 5 voor een verdere verbetering zal zorgen: 'De inspanningen van de landbouw op het gebied van mestbeheersing, en dus van waterkwaliteit, worden duidelijk uit de statistieken: we komen van 53 procent overschrijdingen van de drempelwaarde amper vijftien jaar geleden en landen opnieuw op 21 procent voor het afgelopen jaar. Met het MAP5, dat de periode van 2015 tot 2018 bestrijkt, beoogt de Vlaamse overheid met een andere aanpak nog betere resultaten te halen.'