Verhofstadt: ‘EU moet vanavond miljard euro overmaken aan VN’

Print
Verhofstadt: ‘EU moet vanavond miljard euro overmaken aan VN’

Foto: Photo News

Op hun Europese top moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU woensdagavond beslissen om onmiddellijk 1 miljard euro over te maken aan de Verenigde Naties. Dat vindt Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement. Het geld moet gaan naar de ondergefinancierde agentschappen die in Turkije, Libanon en Jordanië instaan voor de opvang van Syrische vluchtelingen. De liberalen willen ook dat de procedure in gang gezet wordt om Hongarije te schorsen als stemgerechtigd lid van de EU.

Verhofstadt en zijn fractie hebben in een brief de Europese leiders laten weten hoe ze de asiel- en migratiepolitiek van de EU moeten hervormen. De liberale ALDE schuift ook een paar kortetermijnmaatregelen naar voor. Zo moet de EU zo snel mogelijk 1 miljard euro overmaken aan de het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR) en aan het World Food Programme. Volgens Verhofstadt zijn die dramatisch ondergefinancierd. 'En ik bedoel wel degelijk 1 miljard betalen, niet toezeggen. Want we weten wat er dan gebeurt.'

Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, moet op de top het mandaat krijgen om in de context van de Algemene Vergadering van de VN, die eerstdaags in New York van start gaat, een vredesinitiatief voor Syrië te organiseren. Het is de bedoeling dat de VS, Rusland, China, Turkije, Iran en Saoedie-Arabië rond de tafel gebracht worden. 'Een vredesplan voor Syrië moet aan twee voorwaarden voldoen', aldus Verhofstadt. 'IS moet geëlimineerd worden en het Assad-regime verwijderd.'

‘Dublin’-regels op de schop

Verder wil de ALDE een heus Europees controlesysteem voor de buitengrenzen van de Schengenzone. De huidige ‘Dublin’-regels, die zeggen dat wie asiel aanvraagt in de EU dat moet doen in het land waar hij de Unie binnenkomt, moet volgens Verhofstadt overboord gegooid worden. Hij stelt een gecentraliseerd Europees systeem voor de verwerking van asielaanvragen voor. Het Europees asielagentschap EASO kan de asielzoekers dan verdelen over de lidstaten. Tot slot moet er een echt Europees beleid voor economische migratie komen. Dit kan dan de 'jungle' van 1 Europees en 28 nationale systemen vervangen.

Op de persconferentie van Verhofstadt was ook zijn Nederlandse fractiegenote Sophie in ‘t Veld aanwezig. Zij wil dat de lidstaten artikel 7 van het Europees verdrag inroepen en de procedure in gang zetten om bepaalde rechten van Hongarije te schorsen. 'De manier waarop Hongarije de vluchtelingen aan zijn grenzen behandelde, gaat volledig in tegen de Europese waarden', zei ze.

Een schorsing kan betekenen dat de betrokken lidstaat niet meer mag meestemmen tijdens Europese ministerraden, maar zover is het ook wat in ‘t Veld betreft nog lang niet. 'Wij vragen de start van de procedure, het begin van een aantal stappen die uiteindelijk in een schorsing kunnen uitmonden.' De situatie in Hongarije is ernstig genoeg, aldus de Nederlandse. 'Als we dit soort gedrag tolereren van een lidstaat, verliezen we elke geloofwaardigheid als waardengemeenschap.'