GAIA: 'Genk en Beringen baten slachthuizen illegaal uit'

Print
Beringen / Genk - GAIA legt nog maar eens een bom onder de slachthuisproblematiek rond het offerfeest. De dierenrechtenorganisatie stelt namelijk dat zowel Genk als Beringen niet in orde zijn met hun milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Via e-mail werden beide stadsbesturen gecontacteerd. 'Dit gaat in tegen elke vorm van behoorlijk bestuur', aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA heeft aan de gewestelijke toezichthouder gevraagd om de nodige vaststellingen te gaan doen. Meer zelfs: als de inbreuken vastgesteld worden, zouden de bijhorende bestuurlijke maatregelen (en dus mogelijk ook een dwangsom) volgen. Volgens Vandenbosch heeft Genk noch Beringen een milieuvergunning om een slachthuis uit te baten.

'Het exploiteren van een slachthuis zonder vergunning is per definitie een strafbaar misdrijf, dat zelfs prioritair vervolgd wordt. We stellen vast dat tal van voorwaarden voor slachthuizen niet worden nageleefd op de slachtsites in Genk en Beringen: de vereiste omheining ontbreekt, het bloed wordt gebrekkig opgevangen, er is zelfs sprake van een ongeoorloofde lozing in het oppervlaktewater of in de riolen, enzovoort. De lokale overheden lijken zich niets van deze problematiek aan te trekken: ze blijven vastbesloten om hun ‘slachthuis’ op illegale wijze uit te baten.'

'2.500 euro per schaap'

'Aangezien het hoogst twijfelachtig is dat een lokale overheid handhavend zou optreden tegen haar eigen illegale praktijken, heeft GAIA daarom noodgedwongen ook de gewestelijke toezichthouder verzocht om ter plaatse de nodige vaststellingen te komen doen en om bijhorende bestuurlijke maatregelen – gekoppeld aan een dwangsom à rato van 2.500 euro per onverdoofd geslacht schaap – op te leggen, om de misdrijven een halt toe te roepen', klinkt het.

'Erkenning door FAVV'

Beide steden reageerden dat ze via het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) wel over een erkenning als slachthuis beschikken, maar GAIA stelt dat ze geen stedenbouwkundige vergunning kunnen voorleggen voor de noodzakelijke functiewijziging van gemeenschapsvoorziening naar slachthuis. En ook de milieuvergunning zou dus ontbreken.

In Vlaanderen geldt er sinds dit jaar een totaalverbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Een EU-verordening uit 2009 zegt dat het enkel nog in erkende, vast slachthuizen mag gebeuren. Genk en Beringen hadden vervolgens de intentie om een erkend slachthuis in te richten op de site van de stedelijke werkplaatsen. 'Beide steden halen dus alles uit de kast om het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te omzeilen', vindt Vandenbosch. 

'Hier is duidelijk sprake van een stedenbouwkundig misdrijf. Dit gaat in tegen elke vorm van behoorlijk bestuur. Meer nog, het brengt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente, de burgemeester en de bevoegde schepenen in het gedrang', besluit hij.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio