Europa stelt België in gebreke over asielbeleid

Print
Europa stelt België in gebreke over asielbeleid

Premier Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Foto: AFP

De Europese Commissie heeft 40 inbreukprocedures opgestart tegenover verschillende lidstaten omdat ze bepaalde richtlijnen over de asielopvang niet correct toepassen. België wordt in gebreke gesteld in verband met de uitvoering van asielprocedures en het verlenen van asielopvang.

De Europese Commissie veroordeelt verschillende lidstaten omdat ze er niet in slagen bepaalde richtlijnen uit te voeren die werden opgelegd door het Europese Asielsysteem. In totaal werden 40 inbreukprocedures opgestart. Ons land werd in gebreke gesteld omdat het niet voldoet aan twee richtlijnen:

Richtlijn over de asielprocedures: omvat gemeenschappelijke procedures om asielzoekers internationale bescherming te bieden of af te nemen, en legt duidelijkere regels op over de manier waarop asiel aangevraagd moet worden.

Richtlijn over de opvangcondities: omschrijft aan welke minimumvoorwaarden de opvang van asielzoekers moet voldoen.