Ja en neen

Print
Ja en neen

Foto: LD

De Vlaamse regering beslist binnenkort over de omzetting van 12 hectare natuurgebied in industriezone zodat logistiek bedrijf Essers kan uitbreiden in Genk-Noord. De investering zou op kruissnelheid goed zijn voor 400 nieuwe banen.

De omzetting van natuurgebied in industriegebied zorgt voor heel wat commotie nadat Wouter Deprez zich op zijn Facebook-pagina hiertegen verzette. Er is volgens de cabaretier genoeg industriegebied in Limburg.

Wouter Deprez heeft een punt. Na de sanering van de Ford-terreinen heef Limburg zo’n slordige 1.100 hectare aan industriegebied, waarvan 900 hectare langs het water. Maar ook het logistiek bedrijf Essers heeft een punt. Het onderzocht 18 mogelijke locaties en kwam tot het besluit dat het enkel kan via een uitbreiding in Genk-Noord. Dat blijkt ook uit het MER (milieueffectrapport). Is dat ook echt zo? Wanneer Gert Bervoets, de ceo van Essers, in deze krant zegt dat het bedrijf het misschien in een ander land moet zoeken wanneer het niet kan in Genk-Noord, doet ons weer twijfelen. In een ander land betekent vanaf nul beginnen. Indien het daar kan, zou het hier toch ook moeten kunnen. Maar goed, we nemen aan dat dit een lapsus was om de goede zaak te dienen.

De afweging tussen natuur en jobs is altijd delicaat. Al is in een provincie met nog heel veel groen en met helaas ook bijna evenveel werklozen als bomen de keuze iets sneller gemaakt. Ja dus voor Essers. Op voorwaarde dat de natuurcompensaties waartoe Essers verplicht is, in Limburg worden gerealiseerd. En op voorwaarde van financiële sancties voor Essers wanneer het bos wordt gekapt en er nadien toch niet wordt uitgebreid en dus ook geen nieuwe tewerkstelling gerealiseerd. Een herhaling van wat er met het Ferrarisbos in Wilrijk gebeurde, kan onder geen beding.

Een heel ander paar mouwen is de omzetting van een deel van de Groene Delle in industriezone. Meteen ook nog eens 31,74 hectare en niet 23 hectare zoals eerst gezegd om de investeringen in kades langs het Albertkanaal rendabel te maken. We willen wel, maar er zijn bij ons weten helemaal geen kandidaat-investeerders voor deze zone. En als dat al zo zou zijn, dan kunnen ze wel degelijk op andere plaatsen in Limburg terecht. Zoals aangehaald, industriezones zat. Ook langs het kanaal. In feite is het gemakkelijk. Ook voor Joke Schauvliege. Ze compenseert de uitbreiding van Essers extra door de Groene Delle definitief om te zetten in natuurgebied.